Sosiaalisen median kanavat

Sosiaalisen median kanavat ovat tulleet jäädäkseen

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen niin kuluttajien kuin yritystenkin arkeen. Somesta on tullut arkipäivää, ja jos henkilö ei ole somessa, niin sitä pidetään vähintäänkin epäilyttävänä. Sosiaalisen median suosiosta kertoo myös se miten monia erilaisia palveluja ja alustoja on olemassa ja miten niitä tulee jatkuvasti lisää.

Mitkä ovat suosituimmat sosiaalisen median kanavat?

Suosituimmat sosiaalisen median kanavat ovat Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit, Pinterest, Snapchat, Twitter, YouTube ja TikTok. Näissä kaikissa on jo miljoonia käyttäjiä ja myös yritykset ovat huomanneet sen ja hyödyntäneet kanavia omassa markkinoinnissaan. 

Yllä mainitut kanavat toimivat hyvin yrityksen markkinoinnissa, kunhan saa sisältönsä käyttäjien feediin. Jokaisella sosiaalisen median kanavalla on omat algoritminsä minkä perusteella sisältöä näytetään käyttäjille ja se myös helpottaa kohdentamaan markkinointia juuri oikealle kohderyhmälle.

Mitä arvoa sosiaalinen media tuo yrityksille?

Somessa näkyminen tuo yritykselle monia etuja. Paitsi, että pystytään palvelemaan asiakkaita paremmin ja käymään avointa keskustelua jopa yksittäisen mainoksen sisällöstä. Niin se parantaa myös yrityksen näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Somemarkkinointi tuo yrityksen tuotteet ja palvelut inhimillisiksi ja se mahdollistaa vahvan imagon ja brändin rakentamisen.

Sosiaalisen median markkinointi vs perinteinen markkinointi

Se poikkeaa perinteisestä markkinoinnista hyvin monella tavalla. Yksi merkittävä etu somemarkkinoinnissa on mahdollisuus käydä potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kanssa lähes reaaliaikaista ja julkista keskustelua. Kaikkia ei voi miellyttää, mutta yrityksen tapa esiintyä somessa vakuuttaa kohderyhmän asiakkaita paremmin kuin kovat mainoskampanjat.

Perinteinen markkinointi tuote-esittelyinä ja mainoksina ei enää pure ihmisiin. Sen sijaan sosiaalisessa mediassa kerrottu tarina yrityksestä ja/tai tuotteesta toimii loistavana tunnettavuuden ja myynnin edistäjänä.

Miten valita oikeat kanavat?

Kanavan valintaan vaikuttaa olennaisesti yrityksen toimiala ja palveluiden ja tuotteiden kohderyhmä. Esimerkiksi hierojille ja fysioterapeuteille sopii Facebook-markkinointi paremmin kuin esimerkiksi Instagram tai TikTok.

Matkailun edistämissivustoilla ja matkatoimistoilla voi toimia paremmin Instagram kuin Facebook tai Twitter. Youtube toimii kaikille, joilla on jotakin mitä voi esitellä videomuodossa ja TikTok on sopiva kanava, kun halutaan tavoitella nuorempaa kohderyhmää.

Toinen mikä vaikuttaa olennaisesti kanavan valintaan on postausten rakenne. Jos on tarkoitus tehdä videomuotoisia postauksia, niin silloin se asettaa omat rajoitteet käytössä oleville somekanaville. Esimerkiksi Instan ja TikTokin videoiden pituus on rajattu tarkkaan. Sen sijaan Facebookissa voi jakaa jo pidempiä videoita ja YouTubessa jaetut videot ovat jopa tunteja.

Sosiaalisen median kanavia on paljon, lue täältä lisää

Mitä tulee huomioida sosiaalisen median markkinoinnissa?

Somemarkkinointi onkin haastava osa-alue ja vaatii oman markkinointistrategian ja suunnitelman onnistuakseen. Oma kohderyhmä on tunnettava tarkkaan, että voi somemarkkinoinnissa menestyä ja saavuttaa toivottuja tuloksia. Ja suunnitelmia j kanavia on pystyttävä päivittämään tarvittaessa nopeastikin.

Sosiaalisen median kanavat ja kuluttajien käyttäytyminen muuttuu jatkuvasti. Esimerkiksi nuoremmat käyttäjät ottavat aktiivisesti uusia kanavia käyttöön ja siinä missä vielä jokunen vuosi sitten Instagram oli pääasiassa nuorempien some, niin nykyään se on Snapchat ja Tiktok. Facebookkia nuoret eivät käytä läheskään niin aktiivisesti mitä vielä 10 vuotta sitten.

Sosiaalisen median markkinoinnin tavoitteet

Kuten kaikessa markkinoinnissa, niin myös sosiaalisen median markkinoinnissa on ehdottoman tärkeää määritellä aluksi tavoitteet joita halutaan saavuttaa. Ilman tavoitteita sosiaalisen median markkinointi on kuin purjehtiminen ilman karttoja. Karille voi karahtaa koska tahansa. Tämän lisäksi tarvitaan hyvä markkinointisuunnitelma ja markkinointistrategia.

Sosiaalisen median markkinoinnin tavoitteina voi olla tunnettavuuden lisääminen, asiakkaille aktiivinen tiedottaminen, kampanjoiden ja/tai uutuustuotteiden esittely, yrityksen imagon ja brändin rakentaminen jne. Vaikka näissä ei olekaan päätavoitteena aina nopeasti saada kassa laulamaan, niin pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna saadaan kassavirtaa kuitenkin kasvatettua.

Tulosten mittaaminen

Yhtä tärkeää kuin on tavoitteiden asettaminen, niin on myös niiden mittaaminen. Markkinointi, jota ei seurata ja mitata aktiivisesti ei toimi vaan se on päämäärätöntä haahuilua, jossa tehdää heräteostoksia. Käytännössä siinä heitetään rahaa hukkaan

Miten toteuttaa sosiaalisen median markkinointia?

Sosiaalisessa mediassa markkinoidessa on postauksissa kiinnitettävä huomiota paljon enemmän sisältöön kuin jos olisi kyseessä henkilökohtainen sometili. Jokainen postaus on suunniteltava huolellisesti, että se vastaa yrityksen brändiä ja imagoa. Itse postaus on nopeasti tehty ja nappia painamalla seuraajien nähtävillä, mutta postauksen on oltava yhtenevässä linjassa muun viestinnän kanssa.

Millainen postaus on hyvä?

Siinä missä vielä jokunen vuosi sitten toimi tekstimuotoiset postaukset hyvin, niin nykyään postauksissa tarvitsee olla kuva mukana, että seuraajat kiinnittävät siihen huomiota. Videoiden ja podcastien tulee olla hyvin suunniteltu ja käsikirjoitettu ja jokaiselta yksityiskohdalta loppuun asti mietitty. Hyväkin postaus tai video voi mennä pieleen taustamusiikin valinnassa.

Tekstiä vai videota?

Teksti toimii toisille ihmisille paremmin kuin toisille. Automaattisesti alkavat videot voivat toisia ärsyttää hyvinkin paljon, kun taas toiset rakastavat niitä. Yrityksen kohderyhmistä löytyy aivan varmasti molempia.

Nuorempi sukupolvi suosii videopostauksia enemmän kuin keski-ikäinen tai sitä vanhempi. Keski-ikäisille taas monesti toimii teksti yhdistettynä kuvaan paremmin, mutta nuorempaa sukupolvea tällä harvemmin tavoitetaan. Oma kohderyhmän tunteminen onkin kaiken aa ja oo.

Podcastin hyödyt

Podcastit ovat viime aikoina nousseet suureen suosioon. Niissä voidaan käsitellä oikeastaan mitä tahansa aihetta ja markkinoinnin näkökulmasta ne antavat loistavan tavan sitouttaa potentiaalinen asiakas yritykseen.

Podcast on yleensä äänipohjainen postaus, jostakin tietystä aiheesta. Se voi sisältää myös videotakin. Podcasteja on yleensä pieninä sarjoina ja yrityksen näkökulmasta niiden aiheet voivat keskittyä esimerkiksi yrityksen syntytarinaan, tuotekehitykseen, muuttuvaan lainsäädäntöön, arvoihin ja jopa yrittäjän henkilökohtaisiin näkemyksiin, jos tavoitteena on tehdä yrityksestä helposti lähestyttävä.

Yhteistyö somevaikuttajan kanssa voi kannattaa

Yhä enemmän Suomessakin on somevaikuttajia. Yleensä somevaikuttajat ovat nuoria ja he ovat sosiaalisessa mediassa kuin kala vedessä. Heidän kanssaan voidaan järjestää kaupallisia yhteistöitä, joka tunnetaan myös nimellä vaikuttajamarkkinointi. Mutta se mitä somevaikuttajan työstä näkyy ulospäin on vain hyvin pieni osa. Paljon enemmän tapahtuu taustalla kulisseissa. Somevaikuttajan työ onkin usein hyvin hektistä ja aikaa vievää.

Somevaikuttajan valinta

Ei ole ihan se ja sama kenen vaikuttajan kanssa tekee töitä. Somevaikuttajasta on hyvä etsiä tietoa mahdollisimman kattavasti ja tutkia vastaako hän yrityksen arvoja ja imagoa. Vaikuttajan etsiminen on jo itsessään haastavaa, mutta yrityksen kriteereistä vaikkuttajalle ei kannata silti tinkiä. Väärin valittu vaikuttaja voi tehdä todella pahaa hallaa yritykselle.

Kuitenkin on hyvä huomioida, että jokaisella somevaikuttajalla on myös oma listaus, jonka perusteella he valitsevat yhteistyökumppanin, jonka kanssa tehdä yhteistyötä. Vaikka itse siis löytäisi juuri sopivalta vaikuttavan somevaikuttajan, niin kirkossa kuulutettua se ei ole, että yhteistyötä alotettaisiin.

Somevaikuttaja hinnoittelu voi tuntua kalliilta

Somevaikuttaja toimii usein yksityisyrittäjänä.Näin ollen hän itse voi määritellä hintansa ja sen myös tekee. Hinnoissa harvoin on varaa tinkiä, joten sitä ei kannata alkaa edes yrittämään vaikka somevaikuttajan hinnat tuntuisivat korkeilta.

Hinnoitteluun vaikuttaa olennaisesti postaustyyppi. Teksti ja kuvamuotoinen postaus ei vie yhtä paljon aikaa kuin video tai podcast, jotka molemmat pitää myös käsikirjoittaa ja harjoitella ollakseen luontevia. Vasta näiden vaiheiden jälkeen päästään kuvaamaan ja nauhoittamaan. Silti podcastin tai videon tekemiseen ei välttämättä ole mahdollista kovin paljon aikaa, etenkin jos on kyseessä esimerkiksi joku päivän polttava aihe.

Tekisinkö sittenkin somemarkkinoinnin itse?

Moni yrittäjä halua tehdä itse somemarkkinointinsa. Harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi miten paljon aikaa siihen kuluu. Tämä aika on kaikesta muusta työstä pois.

Pelkästään postauksen tekemiseen ja siinä käytävään keskusteluun menee aikaa ja niin kauan kun postauksen keskustelu on aktiivinen, niin yhtä kauan se on myös ihmisten mielessä. Kun keskustelun aihe hiipuu, niin se unohtuu nopeasti ihmisten mielestä.

Yrityksen työntekijä hoitamaan sosiaalista mediaa

Jotkut yritykset ovat aikapulan ratkaisseet hyödyntämällä omaa nykyistä henkilökuntaa postausten tekemisessä oman päätyönsä ohessa. Silloin ei kuitenkaan ehditä panostamaan ja suunnittelemaan postauksia samalla tavalla kuin kokoaikaisesti työkseen postauksia tekee. Ja jompikumpi helposti kärsii; joko työntekijän päätyön hoitaminen tai sosiaalisen median hoitaminen.

Tarvitaanko sosiaalisen median hoitamiseen oma työntekijä

Monet yritykset ovat havahtuneet siihen miten paljon sosiaalinen media yritykseltäkin vie aikaa. Ja samalla oppineet, ettei sitä voi hoitaa ohimennen, vaan siihen pitää panostaa samalla tavalla kuin kaikkeen muuhunkin markkinointiin. Yhä useammin päätetään palkata yritykseen oma sosiaalisen median taitava henkilö hoitamaan laajaa tehtäväkenttää.

Sosiaalisen median hoitaminen ulkopuolisella palvelulla

Palkatulla työntekijällä on tarkka käsitys yrityksen tavoitteista, strategioista ja arvoista. Mutta työntekijän palkkakustannukset ovat usein kalliimmat kuin ulkopuolelta ostetussa palvelussa. Rekrytointiprosessi myös ottaa oman aikansa ja silti ei ole takeita, että saadaan juuri kaivattua tulosta.

Ulkopuolelta ostetulla palvelulla on se etu, että yrittäjä maksaa vain itse palvelusta. Palvelulle annetaan aina myös tyytyväisyystakuu ja ulkopuolinen taho osaa tarkastella yrityksen tuotteita ja palveluja kohderyhmän silmin ja korostaa niitä asioita, jotka kohderyhmälle ovat tärkeitä.