Kaupallinen yhteistyö artikkeli

Kaupallinen Yhteistyö

Markkinoinnin pelikenttä on saanut viime vuosina ison muutoksen, kun erilaiset vaikuttajat ja yritykset lähtivät tekemään yhdessä kaupallisia yhteistöitä. Samalla, kun perinteiset markkinoinnin mediat, kuten sanomalehdet vähenivät, niin digitaalinen markkinointi lisääntyi. Kaupallinen yhteistyö osana markkinointia on oiva markkinoinnin keino. Kun oikeat ja sopivat vaikuttajat ovat löytyneet, markkinointiin saadaan ripaus käyttökokemusta. Ihmiset pitävät siitä, kun markkinoinnilla on kasvot ja vaikuttajien osuus on tuonut kasvoja tuotteelle tai palvelulle ja samalla käyttökokemusta tuotteesta tai palvelusta.

Kaupallisten yhteistöiden lisääntyminen yrityksille on tarkoittanut markkinoinnin monialaisuutta sekä lisää työtä markkinoinnissa. Moni vaikuttaja on lähestynyt itse yrityksiä ja myös tämä on lisännyt työtä yrityksille. Yritysten on pitänyt suunnitella enemmän markkinointia ja aikaisemmin, jolloin ylimääräisiltä töiltä on vältytty. Kun yritys on luonut ajoissa markkinointisuunnitelman ja valinnut sopivat vaikuttajat, on muille helpompi sanoa ei kiitos tällä kertaa. Lisäksi myös pitkäaikaiset yhteistyösopimukset ovat helpottaneet vaikuttajien valintaa ja vähentäneet työmäärää yrityksillä.

Kaupallinen yhteistyö on parhaillaan win win tilanne

Mitä tarkoittaa kaupallinen yhteistyö?

Kaupallinen yhteistyö tarkoittaa markkinoinnin muotoa sosiaalisessa mediassa, jossa vaikuttaja esittelee yrityksen tuotteen tai palvelun palkkiota vastaan. Palkkio voi olla rahaa tai rahanarvoinen etu. Rahanarvoiseksi eduksi voidaan katsoa esimerkiksi vaate, matka tai lahjakortti. Vaikuttaja markkinoi yritystä omilla sosiaalisen median tileillään. Kaupallinen yhteistyö tapahtuu yleensä sosiaalisen median kanavilla kuten Instagramissa, TikTokissa, Youtubessa, Snapchatissa ja vastaavissa muissa kanavissa.

Myös blogit ovat edelleen osana kaupallisten yhteistöiden kanavia, vaikka blogien osuus saattaa olla hieman vähentynyt. Riippuen eri tilanteista ja yrityksistä blogeissa voidaan edelleen tehdä kuitenkin kaupallisia yhteistöitä. Siinä missä muut sosiaalisen median alustat ovat nopeatempoisia ja hektisiä, blogit ovat pysyviä ja sieltä voi löytää pidemmällä aikavälillä vaikuttajan kokemuksia tuotteesta tai yrityksestä.

Vaikuttaja ja yritys neuvottelevat kaupallisen yhteistyön kaikista ehdoista. Joskus markkinointitoimisto voi olla välikätenä, mikä ikäänkuin neuvottelee vaikuttajan puolesta näistä ehdoista ja neuvottelee yrityksen kanssa. Kun ehdoista on sovittu ja markkinointikampanja suunniteltu, vaikuttaja toteuttaa sen sovitusti sovituissa kanavissa ja yritys maksaa vaikuttajalle palkkion.

Millainen on hyvä kaupallinen yhteistyö?

Kaupallisia yhteistöitä voi olla erilaisia ja kaikki riippuu aina yrityksestä ja vaikuttajasta ja siitä, mitä yhteistyöllä tavoitellaan. Yleisesti ottaen kaupallinen yhteistyö on onnistunutta silloin, kun molemmin puolisiin tavoitteisiin on päästy ja yhteistyö on sujunut hyvin. Hyvä kaupallinen yhteistyö on luotettavaa, uskottavaa ja hyvin toteutettua. Tämä vaatii paljon suunnittelua. Yrityksen on löydettävä aivan ensiksi sopiva ja oikeanlainen vaikuttaja markkinoimaan tuotetta tai palvelua. Jo tämä vie paljon aikaa, sillä vaikuttajia on hyvin paljon nykyaikana.

Yrityksellä ja vaikuttajalla on hyvä olla samankaltaiset suunnitelmat ja arvot, jotta kaupallisesta yhteistyöstä tulee uskottava. Uskottavuus ja luotettavuus ovatkin hyvin tärkeitä markkinointikampanjassa, jotta markkinointi on onnistunutta.

Yritys voi lähestyä joko itse sopivaa vaikuttajaa tai sitten pyytää vaikuttajamarkkinointitoimistoa avuksi. Nykypäivänä myös monet vaikuttajat lähestyvät yrityksiä. Yrityksen kannattaa lähteä ensin liikkeelle markkinoinnin suunnitelusta, jossa on määritelty eri kanavat ja budjetit. Kun yrityksen markkinointisuunnitelma on määritelty, voidaan alkaa etsiä sopivia kumppaneita. Yhä useammin nykypäivänä on jo trendinä se, että yritetään saada pitkäaikaisia kumppaneita ja pitkäaikaisia markkiointisopimuksia. Tämä helpottaa myös markkinoinnin suunnittelua. Kun sopiva kumppani tai vaikuttaja on löydetty, voidaan alkaa suunnitella kampanjaa heidän kanssa.

Kaupallisen yhteistyön erityispiirteet

Kaupallisten yhteistöiden alussa vaikuttajamarkkinointi oli kuin villi länsi, kun sääntöjä ei oltu vielä luotu. Nykypäivänä kaupallisen yhteistyön säännöt ovatkin tuttuja sekä vaikuttajalle että yritykselle ja lisäksi yleisölle. Tämä on erittäin hyvä asia, sillä yleisön pitää nähdä, milloin kyseessä on kaupallinen yhteistyö ja milloin muunlainen suositus. Myös kilpailu- ja kuluttajavirasto on laatinut pelisäännöt kaupallisille yhteistöille vaikuttajille ja yrityksille.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kyseessä on yritysten ja vaikuttajan välinen kaupallinen yhteistyö, kun tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen ja brändin tunnettuuden kasvattaminen. Sisällöntuotanto sosiaalisen median kanavissa on hyvä esimerkki kaupallisesta yhteistyöstä ja tällöin se täytyy myös tuoda yleisölle selvästi esille. Yleisön on ymmärrettävä, että kyseessä on mainos ja se keneen lukuun markkinoidaan. Sisältö voi olla kuva, video tai muu äänijulkaisu. Myös blogikirjoitukset voivat olla mainossisältöä. Kaupallisia yhteistöitä voi tehdä sekä ammattimaiset vaikuttaja että harrastajavaikuttajat, mutta kumpaakin ryhmää koskee samat merkitsemistavat.

Kaupallinen yhteistyö, mitä se on? Miksi se kannattaa?

Kaupallinen yhteistyö ja Instagram

Kuten jo kerrottu kaupallisia yhteistöitä voi olla monissa eri sosiaalisen median kanavissa. Instagram kuitenkin on iso kaupallisten yhteistöiden alusta, vaikka mainoksia oli Youtubessa jo kauan ennen Instagramin syntyä. Instagramin myötä kaupalliset yhteistyöt alkoivat yleistyä monilla eri vaikuttajilla.

Instagramissa kaupalliset yhteistyöt voivat olla joko feed- eli kuvajulkaisuissa tai story- eli tarinakokonaisuuksissa. Myös IGTV- tai Reels -toiminnot voivat toimia mainoksen alustoina, mutta niissä ei ole vielä kovin paljon nähty mainoksia. Feed- tai Storyjulkaisuissa vaikuttajien on kerrottava heti alussa, että kyseessä on kaupallinen yhteistyö eli mainos. Vaikuttajat ovatkin hyvin sisäistäneet tämän ja lähes aina mainosmerkinnät ovat hyvin näkyvissä. Vaikuttaja voi käyttää joko sanaa mainos tai kaupallinen yhteistyö. Merkintä täytyy olla jokaisessa julkaisussa, mikä on mainos esimerkiksi jokaisessa story- eli tarinakokonaisuudessa.

Instagram tarjoaa myös oman merkintätyökalun mainoksille. Tällöin se on heti käyttäjän nimen alla kuvajulkaisuissa tai ylhäällä tarinakokonaisuuksissa merkinnällä ”maksettu kumppanuus x kanssa”. Vaikuttaja voi päättää itse, kumpaa tyyliä käyttää eli kirjoittaako itse vai käyttääkö valmista työkalua. Vaikuttajan näkökulmasta valmis työkalu on helpompi, sillä tällöin sitä ei tarvitse enää muutoin kirjoittaa julkaisuun.

Kaupallisten yhteistöiden tulevaisuus

Markkinoinnin pelikenttä on jo muuttunut hyvin paljon tähän mennessä ja todennäköisesti tulee muuttumaan vielä tulevaisuudessakin. Kaupalliset yhteistyöt ovat tulleet jäädäkseen markkinointiin ja hyvä niin, sillä näin mainontaan saadaan myös aitoja ihmiskokemuksia. On mahdollista, että tulevaisuudessa tulee uusia sosiaalisen median alustoja ja joitakin vanhojan poistuu käytöstä. Tämä on luonnollista, sillä kaikki eivät voi olla kaikissa mukana – eikä ole tarvekaan. Eri sosiaalisten medioiden alustat ovat tarkoitettukin eri kohderyhmille ja aloille. Myös eri alustojen suositummuus tulee vaihtelemaan. Välillä jokin toinen alusta on suosittu ja sen jälkeen jokin toinen.

Kaupalliset yhteistyöt ovat myös jo rantautuneet erilaisiin äänipalveluihin kuten esimerkiksi podcasteihin. Tämä tuskin vähenee tulevaisuudessa, sillä ihmiset kuluttavat erilaisia äänipalveluja hyvin paljon tällä hetkellä. Äänipalveluissa kaupalliset yhteistyöt eli mainokset täytyy myös tuoda selkeästi ilmi ja tämä onkin toteutunut hyvin. Mainoksia on joko äänipalvelun alussa tai keskellä ja ne erotetaan selkeästi muun puheen joukosta.

Kiinnostaako kaupallinen yhteistyö?

Meillä on laaja verkosto erilaisiin vaikuttajiin ja vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneisiin yrityksiin sekä henkilöihin. Autamme sinua löytämään sopivimman yhteistyön tarpeillesi ja kohderyhmällesi. Ota yhteyttä tai laita sähköpostia  info@sampoconsulting.com.