Yrityksen brändistä asiaa

Yrityksen Brändi

Vuonna 2016 tunnettu Forbes-lehti listasi sen hetken kymmenen arvokkainta brändiä. Kolmen kärjessä olivat Apple, Google ja Microsoft. Näiden yritysten liikevaihtoa ja tulosta tarkasteltaessa nousee välittömästi selväksi yksi seikka: vahva brändi tuo lisäarvoa yrityksen myyntiin. Esimerkiksi Applen julkaistessa uuden tuotteensa, kuten tuliterän iPhonen, niitä suorastaan jonotetaan. Oli tuotteen hinta sitten mikä tahansa, monet kuluttajat haluavat sen hinnalla millä hyvänsä.


Brändi-tuotteiden voidaan ajatella kertovan kuluttajastaan, ja ne voivat nousta symboloimaan jopa erityistä elämäntapaa. Yksi esimerkiksi tällaisesta tuotteesta on Coca-Cola, joka löytyy Forbesin arvokkaimpien brändien listalta sijalta neljä. Vuonna 1886 markkinoille ilmestynyt Coca-Cola on maailman myydyin virvoitusjuoma, ja erityisesti kylmän sodan aikana siitä tuli paitsi Yhdysvaltojen, koko länsimaailman symboli. Brändi nousi edustamaan niitä arvoja, joita länsimaihinkin yhdistettiin, esimerkiksi vapautta ja kulutuskulttuuria.

Mikä on brändi?

Brändille on luonnollisestikin olemassa monia eri määrittelyjä. Useimmiten brändillä tarkoitetaan niitä yritykseen ja tuotteeseen liittyviä konkreettisia ja mielikuvallisia ominaisuuksia, joilla ne eroavat muista vastaavista tuotteista. Kysymys ei siis ole välttämättä siitä, että yritys tai tuote olisi esimerkiksi ominaisuuksiltaan ylivertainen kilpailijoihin verrattuna. Kun erilaisia, lähes samanlaisia tuotteita, on runsaasti, vahva brändi on usein se, joka saa kuluttajan huomion ja lopulta valitsemaan kyseisen tuotteen.

Brändi on terminä ja käsitteenä vakiintunut nopeasti osaksi niin yritysten kuin kuluttajien sanavarastoa. Brändi-sana ilmestyi keskusteluihin 1990-luvun lopussa, mutta ajatus on sitä vanhempi. Aiemmin puhuttiin yritysten imagosta eli niille tietoisesti rakennetusta mielikuvasta.

Imago-termi ilmestyi markkinointikeskusteluihin jo 1970-luvulla, mutta laajemmin sitä alettiin käyttää vasta 1980-luvun puolen välin tienoilla. Pähkinänkuoressa brändin tehtävänä on siis liittää tuotteeseen ja yritykseen positiivisia mielikuvia myynnin lisäämiseksi.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mihinkä tahansa tuotteeseen voisi yhdistää mitä tahansa mielikuvia – tai sellaisia, joilla ei ole mitään totuuspohjaa. Kuluttajat huomaavat kyllä nopeasti, jos heitä yritetään harhauttaa. Brändiin ei enää yhdistetä laatua, jos itse ostettu tuote hajoaa vain muutaman käyttökerran jälkeen. Mutta miten brändiä voi kehittää? Tai mistä aloittaa brändin luominen? Seuraavassa muutama toimenpide, joista on hyvä lähteä liikkeelle:

  • Laadi brändistrategia
  • Kiinnitä huomiota brändin visuaalisiin elementteihin ja siihen, mitä ne viestivät
  • Tee markkinointisuunnitelma

Markkinointi työkaluna brändin lanseeraamisessa

Omalle brändille on saatava näkyvyyttä. Esimerkiksi tuotepakkauksien lisäksi keskeinen keino tälle on markkinointi. Markkinoida kannattaa eri välineissä, asiakasryhmä huomioon ottaen. 

Vaikka some on nykyään kaikkien huulilla, ei pidä unohtaa myöskään esimerkiksi tv-mainontaa, jota pidetään tehokkaana välineenä brändin rakentamiselle. Liikkuvaa kuvaa, tekstiä, ääntä ja musiikkia yhdistävä tv-mainos on ilmaisukeinoiltaan monipuolinen ja loistava väline kertoa tarinoita sekä herättää erilaisia tunteita.

Brändi rakentuu esimerkiksi tv-mainoksessa

Televisiomainoksissa on mahdollisuus kertoa katsojien tunteisiin vetoavia kertomuksia ja herättää sellaisia positiivisia mielikuvia, jotka ovat keskeisiä brändin rakentamiselle. Hyvä brändi myy, sillä kuluttajat voivat kokea ostavansa tuotteen lisäksi myös niitä arvoja, joita brändiin yhdistyy – vaikkapa onnellisuutta, vapautta tai perheonnea. Televisiomainosten etuna on myös se, että ne muistetaan verrattain hyvin, ja koska niitä toistetaan usein, tavoittavat ne varsin hyvin satunnaisemmatkin television katsojat.

Yrityksen brändi

Kuluttajat ovat usein brändiuskollisia

Kuluttajat ovat yleensä varsin brändiuskollisia. Kun he ovat löytäneet tuotteen, josta he pitävät, he ostavat mielellään saman yrityksen tuotteita jatkossakin. Uusien tuotteiden valitseminen ja ostaminen ei ole aina yksinkertaista. Erilaisia tuotteita on valtava määrä, eikä niiden vertailu ole helppoa. Minkä jugurtin tänään ostan? Tai tietokoneen? Ostopäätösten tekeminen helpottuu, kun on löytänyt brändin, johon voi luottaa. Jokaista ostopäätöstä ei tarvitse lähteä puntaroimaan erikseen.

Sitouta työntekijät brändiin

Yrityksen johdon tulee sitoutua brändiin ja sen kehitystyöhön sataprosenttisesti. Samalla sen tulee osata kertoa kaikille yrityksen työntekijöille selväsanaisesti, mikä on brändin ydin, mitkä ovat brändin kehittämisen tavoitteet ja mikä on kunkin henkilön rooli brändistrategian toteuttamisessa. Tässä yrityksen sisäisellä viestinnällä on keskeinen tehtävä. Kun työntekijöille annetaan mahdollisuus kertoa omia kehitysideoitaan, he sitoutuvat toteuttamaan strategioita. Työntekijät seisovat ylpeänä yrityksen brändin takana.

Yhteenveto

Vahva brändi saa yrityksen erottautumaan joukosta. Brändi pohjautuu yrityksen ja sen tuotteiden todellisiin ominaisuuksiin, mutta brändäämisen keskiössä on kuitenkin juuri positiivisten mielikuvien rakentaminen yrityksen myynnin lisäämiseksi. Brändin luomisessa ovat keskeisinä elementteinä esimerkiksi visuaalisen ilmeen rakentaminen sekä brändin tekeminen tunnetuksi markkinoinnin keinoin. Hyvä brändi lisää kuluttajien uskollisuutta yritystä ja sen tuotteita kohtaan, ja myös yrityksen työntekijät voivat seistä ylpeinä työnantajansa ja sen tuotteiden takana.