Mikä on UX ja UI? Lue artikkeli

UX ja UI eli Käyttäjäkokemus ja Käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymä- sekä käyttäjäkokemussuunnittelu kuuluvat olennaisesti erilaisten nettisivujen, tietokoneiden, mobiililaitteiden, koneiden, laitteiden sekä ohjelmistojen toteutukseen. Niiden tarkoituksena on saada aikaan selkeä ja yksinkertainen käyttöympäristö, eli käyttöliittymä, joka tuo käyttäjille toivotunlaisen kokemuksen. Yleensä käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelusta vastaavat omat ammattilaisensa, joita työelämässä kutsutaan yleisesti ux ja ui -designereiksi.

Kuluttajille verkkosivuston, -kaupan tai -sovelluksen hyvä käyttöliittymä sekä tasokas käyttäjäkokemussuunnittelu ilmenevät teknisen toimivuuden sekä visuaalisen ilmeen kautta. Tähän liittyy läheisesti muun muassa sivuston responsiivisuus, jota hyödynnetään erityisesti mobiililaitteilla, sekä laaja selainyhteensopivuus, joka varmistaa sivuston toiminnan useilla eri internet-selaimilla. Lisäksi sivuston nopeus on ammattitaitoisten UX- ja UI-suunnittelijoiden ansiota.

Mitä on UI-suunnittelu?

UX ja UI ovat yhteydessä toisiinsa, mutta kyseessä on kuitenkin kaksi eri asiaa. UI-suunnittelu on lyhenne englanninkielisestä sanasta ”user interface design”, eli käyttöliittymäsuunnittelu. Sillä tarkoitetaan kaikkea sitä, miltä verkkosivu, palvelu tai tuote näyttää visuaalisesti käyttäjän näytöllä. Käyttöliittymäsuunnittelussa korostuu kuluttajien tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen sekä erilaisten käyttöympäristöjen, kuten mobiililaitteiden tunteminen.

Käyttöliittymäsuunnittelussa määritellään sivustolle muun muassa käyttöliittymän rakenne sekä kuluttajille tarpeelliset toiminnot ja elementit. Esimerkiksi nettisivustojen värit, efektit, fontit sekä brändäys ovat UI-suunnittelijoiden aikaansaannosta. Lyhyesti sanottuna UI-suunnittelussa kehitetään sitä pistettä, jossa käyttäjä on sovelluksen, palvelun tai verkkosivuston kanssa vuorovaikutuksessa. Kuluttajan positiivinen käyttäjäkokemus luodaan täten osaltaan laadukkaan UI-suunnittelun kautta.

Mitä on UX-suunnittelu?

UX-suunnittelu, eli ”user experience design”, on käyttökokemussuunnittelua. UX-suunnittelussa on kysymys ennen kaikkea tunteista; mitä tunteita palvelu tai sivusto herättää ja miltä sen käyttö tuntuu? Osaltaan UX-suunnittelu vaatii myös ongelmanratkaisukykyä, jotta palvelu tai tuote saadaan tuomaan kuluttajalle arvoa siten, että sen käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta ja luontevaa.


Yksinkertaisimmillaan käyttökokemussuunnittelussa on kyse mielihyvästä, jonka verkkosivu tai palvelu tuo käyttäjälleen. Se on myös keino tuoda käyttäjälle halutunlaisia kokemuksia, kuten innostusta tai hauskuutta. Suunnitteluun liittyy läheisesti muun muassa käyttöliittymän selkeys, käytön intuitiivisuus, visuaalisuus sekä käyttämisen helppous. Lisäksi UX-suunnittelussa pohditaan esimerkiksi interaktiivisia elementtejä, navigaatiota, tiedon hierarkiaa sekä ergonomiaa.

Mitä UX-designer tekee työkseen, entä UI-designer?

UX-designer, eli käyttökokemussuunnittelija, suunnittelee muun muassa palvelukonsepteja, kuvakäsikirjoituksia sekä rautalankamalleja. Toisin sanoen hän jäsentelee ja järjestelee sivustoa, palvelua tai tuotetta sen lopullista rakennetta varten. UX-designer keskittyy sivuston käyttäjävirran ja konversion optimoimiseen tutkimuksen ja testauksen avulla sekä tieteellisin keinoin. UX-designerin tavoitteena on luoda mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen lopputuote.

UI-designerin työ on lähellä UX-suunnittelua, sillä käyttöliittymäsuunnittelija vastaa sivuston tai palvelun visuaalisesta ulkoasusta. Kun UX-suunnittelija on luonut palvelusta tai sivustosta alustavat raamit rautalankamallien tai kuvakäsikirjoitusten avulla, on UI-suunnittelijan tehtävänä soveltaa kyseessä olevan brändin visuaalista identiteettiä sekä suunnitella käyttöliittymä ja ulkoasu selkeäksi, ymmärrettäväksi sekä palvelua tai tuotetta vastaavaksi.

Miksi UX ja UI -suunnitteluun kannattaa panostaa?

UX- ja UI -suunnittelu verkkosivustoja luodessa on tärkeää sekä palveluntarjoajan että käyttäjän kannalta. Hyvän suunnittelun ansiosta palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi varma siitä, että käyttäjät löytävät sivustolta halutut asiat ja että sivustolla on helppo navigoida. Hyvä suunnittelu auttaa myös hahmottamaan sen, millaisia palvelun käyttäjät ovat ja mitkä toiminnallisuudet ovat heille tärkeitä.

Mihin UX / UI:ta käytetään työelämässä?

Nykyaikana käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu liittyy läheisesti kaikenlaisten yritysten toimintaan, sillä miltei jokaiselta yritykseltä löytyy jonkinlainen nettisivu. Laadukas UX-suunnittelu pyrkii ottamaan asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioon, ja suunnittelun tehosteena käytetäänkin erinäisiä tutkimuksia, joilla kuluttajien nettikäyttäytymistä tutkaillaan ja analysoidaan. Yksinkertaisimmillaan UX- ja UI -suunnittelulla pyritään työelämässä tuntemaan asiakkaat ja hyödyntämään tietoa palvelujen tarjoamisessa.

Yhteistyö

Mitä arvoa se tuo asiakkaalle?

Laadukas ja ammattimainen UX- ja UI -suunnittelu tuovat arvoa myös asiakkaalle, sillä selkeällä ja hyvin organisoidulla sivustolla on helppo asioida. Kun käyttöliittymä ja sen toiminnot on suunniteltu kohderyhmä mielessä pitäen, löytyy sivustolta todennäköisemmin vain aiheeseen oleelliset asiat, ja näin ollen asiakas tietää, millaista sisältöä sivustolta on odotettavissa.


Erityisesti käyttöliittymäsuunnittelun tekninen puoli voi olla asiakkaiden näkökulmasta hyvin arvokasta, sillä se vaikuttaa oleellisesti sivuston käytettävyyteen. Esimerkiksi mobiililaitteilla responsiivisuus on jo eräänlainen itseisarvo, sillä se mahdollistaa näytön mukautumisen vaivatta kaiken kokoisille ruuduille. Toinen tärkeä ominaisuus on latausnopeus, joka niin ikään on parannettavissa johdonmukaisella navigoinnilla ja laadukkaalla UI-suunnittelulla.

Yhteenveto

UX- ja UI -suunnittelulla tarkoitetaan käyttäjäkokemus- sekä käyttöliittymäsuunnittelua. Niiden tavoitteena on luoda asiakkaille selkeä käyttöympäristö, joka tuo halutunlaisen käyttökokemuksen. UX-suunnittelussa pohditaan sitä, millaisia tunteita sivusto käyttäjässään herättää, ja UI-suunnittelulla vaikutetaan puolestaan siihen, miltä sivusto, palvelu tai tuote näyttää visuaalisesti. UX- ja UI -suunnittelu nostaa tuotteen arvoa sekä asiakkaan että palveluntarjoajan näkökulmasta.