Markkinointistrategia

Menestyvän yrityksen taustalla on tehokas markkinointistrategia

Markkinointi on dynaaminen ja jatkuvasti muuttava ala. Markkinoinnin huippustrategiat muuttuvat päivän kuluttaja- ja teknologiasuuntausten mukaan. Siksi jokainen yritys tarvitsee hyvän markkinointistrategian, joka on hyvin suunniteltu ja jolla on tarkat virstanpylväät ja tavoitteet. Kun sinulla on oikea kartta käytössäsi, mahdollisuudet saavuttaa yrityksellesi asettamasi tavoitteet ovat paljon suuremmat.

Vaikka useimmat meistä ovat innokkaita aloittamaan markkinointitoimintamme heti kun olemme päättäneet perustaa yrityksen, meidän on itse asiassa investoitava suunnitteluun, jotta emme tuhlaa rajoitettua budjettiamme ja energiaa vääriin asioihin. Jos olet yrityksen /startupin-omistaja tai markkinoija, tarvitset hyvän digitaalisen markkinointistrategian tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Millaisia haasteita markkinointistrategian määrittämisessä on?

Jokainen yritys tarvitsee markkinointistrategian; sellaisen luominen tyhjästä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Tämä saattaa selittää, miksi jotkut yritykset leikkaavat strategista suunnittelua ja suhtautuvat markkinointiin kuin kustannuskeskukseen, joka syö investointeja, sen sijaan, että se olisi tulotekijä, joka yhdistää liiketoiminnan kuluttajien kanssa ja ottaa vastuun kasvusta.

Ymmärtämättä, missä yrityksesi sijoittuu markkinoilla, kuka on kohdeasiakkaasi ja miten tavoitat heidät parhaiten ennen kilpailijoitasi, olet vaarassa epäonnistua yrityksesi kasvattamisessa.

Onneksi sinulla on valta kasvattaa organisaatiotasi, turvata urasi tulevaisuus ja tulla loistavaksi markkinointistrategistiksi. Voit tuntea asiakkaasi paremmin kuin he tuntevat itsensä, ymmärtää tarkalleen kuinka luoda sisältöä ja käynnistää heidän rakastamansa kampanjat ja saada luotettavia tuloksia, jotka tehostavat myyntiä.

Mikä on markkinointistrategian ja markkinointisuunnitelman ero?

Mikä ero sitten on markkinointistrategian ja markkinointisuunnitelman välillä? Kun useimmat ihmiset ajattelevat markkinointia, he ajattelevat näkyvää toteutusta. Se voi sisältää mitä tahansa sosiaalisen median mainoksista mainostauluihin, televisiomainoksiin tai suosikkibrändien blogiteksteihin. Ihmiset usein ajattelevat markkinoijien luomien ”tuotteiden” tarkoittavan markkinointistrategiaa, niiden takana olevan suunnittelun sijasta.

Strategian ja taktiikan välisen eron tunteminen on välttämätöntä menestyksen kannalta. Jos haluat luottaa muuhunkin kuin vain onneen ja raskaaseen työvoimaan, sinun on ymmärrettävä, että taktiikkasi on strategian toteuttaminen eikä vain itse strategia. Minkä tahansa markkinointistrategian toteuttaminen edellyttää useita erilaisia ​​taktiikoita.

Markkinointistrategia on kovan tason hyökkäyssuunnitelmasi kun taas markkinointisuunnitelma on tietyt konkreettiset toimet, joita teet strategian toteuttamiseksi.

Yrityksen markkinointistrategia

Mitä markkinointistrategian tulisi pitää sisällään?

Selvitetään ensin, mitä tarkoitamme, kun käytämme termiä ”markkinointistrategia”. Tähän näennäisen yksinkertaiselle termille on useita erilaisia ​​määritelmiä. Markkinointistrategia kuvaa prosessia siitä, miten yritykset ja organisaatiot ymmärtävät markkinansa ja tapansa vaikuttaa kannattavaan asiakastoimintaan.

Toisin sanoen ja asioiden pitämiseksi yksinkertaisina, markkinointistrategiassa tulee ymmärtää, kuka ostaa tuotteitasi ja palveluitasi.

 • Asiakkaiden motivoinnin ymmärtäminen.
 • Kilpailun ymmärtäminen.
 • Markkinointitoimintojen ja lähestymistavan mittaamisen ymmärtäminen.

 

Tämä puolestaan ​​on pohjimmiltaan muotoilun uudelleen markkinoinnin klassisista neljästä tuotteesta: Tuote, Hinta, Paikka ja Myynninedistäminen. MBA Skoolin mukaan nämä periaatteet muodostavat yhdessä ”tuotevalikoiman”, joka on ”ratkaiseva työkalu määritettäessä tuotteen tarjousta asiakkaalle”. Markkinoijana kaikki, mitä teemme, alkaa tämän käsitteen ymmärtämisestä.

Ennen kuin voit menestyä markkinoinnissa, sinun on ymmärrettävä markkinasi. Aloita tunnistamalla seuraavat neljä asiaa:

 • Vahvuudet: Mitä tuotteesi tai palvelusi tekee parhaiten?
 • Heikkoudet: Missä tuotteesi tai palvelusi on altis kilpailulle?
 • Mahdollisuudet: Kuinka yrityksesi voi parantaa?
 • Uhat: Onko olemassa ulkoisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti menestykseen (esim. muuttuvat markkinatrendit, hämärät talousennusteet, lisääntynyt kilpailu, laskeva kysyntä jne.)?

 

Tämä on ikivanha ja testattu kehys, jota voit käyttää kahdella tavalla: Harkitsemalla onko markkinoinnissasi tällä hetkellä jotain sellaista, missä kilpailusi menee paremmin tai missä voisit parantaa? Markkinointisi tulisi heijastaa yritystäsi kokonaisuutena.

Kilpailun ymmärtäminen

Kilpailuanalyysin avulla tiedät, ketä vastassa olet. Jos muut tekevät yhtä asiaa, se on sinulle mahdollisuus erottua tekemällä jotain erilaista. Onneksi on olemassa lukuisia tapoja kerätä nämä tiedot tarvitsematta valtavaa budjettia tai turvautumatta yritysten vakoiluun. Muutaman yksinkertaisen taktiikan avulla voit tietää ketä vastassa olet, kun tunnistat kilpailijat markkinoillasi. Opi heidän vahvuutensa ja heikkoutensa, mitä he tekevät paremmin kuin sinä juuri nyt, missä voit parantaa ja mitkä heikkoudet voit hyödyntää? Kun ymmärrät kilpailumaisemasi, voit helpommin tunnistaa, mikä tekee sinusta luonnollisesti erilainen, ja välittää tämän viestin potentiaalisille asiakkaillesi.

Kohderyhmän tunteminen

Yritykset toimivat asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Siksi on tärkeää huomioida yleisö- ja asiakastutkimus. Kaiken, mitä teet markkinoijana, tulisi olla palveluksessa ihmisille, jotka maksavat sinulle rahaa. Asiakaskunnan ymmärtäminen ei pelkästään riitä. Sitä tulisi kohdella kuin kehittyvää prosessia, josta saa ajan myötä yhä hyödyllisempää näkemystä, jotta voit parhaiten sijoittaa myymäsi ratkaisun heille – sen sijaan, että he valitsisivat kilpailijasi. Ensimmäinen vaihe on tutkimuksen tekeminen, johon voi sisältyä asiakaskyselyjen suorittaminen, keskustelu asiakastukitiimiin kanssa ja verkkosivustojen tietojen analysointi kävijöiden etujen ymmärtämiseksi. Toinen vaihe sisältää tuotteen tai palvelun ostajien persoonat: Nämä ovat lähinnä joko keskimääräisen tai ihanteellisen asiakkaan hahmokuvia.

Arvot

Arvo tarkoittaa yrityksen ilmoittamaa arvolupausta, jossa esitetään yhteenveto siitä, miten yrityksen tuotteesta tai palvelusta saatava hyöty toimitetaan, koetaan ja hankitaan. Pohjimmiltaan arvoehdotus määrittää, mikä tekee yrityksen tuotteesta tai palvelusta houkuttelevan, miksi asiakkaan tulisi ostaa se ja miten tuotteen tai palvelun arvo erotetaan vastaavista tarjouksista.

Yleensä arvoehdotus on osoitettu yrityksen kohdeasiakkaille tai kohdemarkkinasegmentille. Ehdotus on lyhyt, selkeä ja tiivis selvitys asiakkaille tarjottavista aineellisista ja aineettomista eduista. Täydellisen ehdotuksen on välitettävä arvot nopeasti potentiaalisille asiakkaille ilman lisäselvityksiä. Jokaisen ehdotuksen on oltava ainutlaatuinen, koska se on tapa kommunikoida yrityksen eriytymiskohdat kohdeasiakkaille.

Arvolausekkeen kehittäminen on tärkeä osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Koska ehdotus tarjoaa yritykselle menetelmän vaikuttaa asiakkaiden päätöksentekoon, se näkyy usein yrityksen markkinointimateriaaleissa, kuten verkkosivustolla.

Arvoehdotus on tehokas työkalu myynnin kasvattamiseen ja asiakaskunnan rakentamiseen. Lisäksi täydellinen ja houkutteleva arvoehdotus voi edistää yrityksen markkinointistrategioiden tehokkuutta. Yleensä sitä pidetään tehokkaimpana ja laajimpana markkinointitoimintana.

Brändilupaus

Tuotemerkkilupaus on kokemus, jonka yrityksen asiakkaat voivat odottaa saavansa aina, kun he ovat tekemisissä yrityksen kanssa. Mitä enemmän yritys voi täyttää lupauksensa, sitä vahvempi brändin arvo on asiakkaiden ja työntekijöiden mielessä.

Tuotemerkkilupauksen voi tislata tähän yksinkertaiseen kaavaan: Mitä teet kenelle. Kun harkitset, mikä tekee yrityksestäsi erityisen ja käytät yllä lueteltuja rakennuspalikoita, voit luoda tehokkaan brändilupauksen, joka yhdistää sinut – brändisi – asiakkaisiin ja työntekijöihisi.

Tuotemerkkilupaus kertoo asiakkaalle joko suoraan tai epäsuorasti, mitä he voivat odottaa tuotteestasi tai palvelustasi. Se asettaa heidän odotuksensa tuotteiden tai palvelujen laadulle. Lupaus asiakkaillesi on kriittinen osa tuotemerkkiäsi. Tämä puolestaan asettaa asiakkaille mieleen brändin arvon. Kun lupaus on rikki, tuotemerkkisi voi menettää maineensa, asiakkaansa ja siten markkinaosuutensa.

Markkinointitavoitteiden asettaminen

Menestys on mitattava suhteessa siihen, mitä haluat saavuttaa. Siksi kaikki markkinoinnissa alkaa tavoitteista. Ilman niitä sinulla ei ole mitään näytettävää organisaatiollesi, mikä todistaa, että toimit tavalla joka ohjaa liiketoiminnan todellista kasvua.

Näiden tavoitteiden tulisi noudattaa SMART-kehystä, josta olet todennäköisesti kuullut aiemmin, koska se toimii.

Varmistaaksesi, että tavoitteet ovat selkeät ja saavutettavissa, tavoitteen tulisi olla:

 • Erityinen (yksinkertainen, järkevä, merkittävä).
 • Mitattavissa (mielekäs, motivoiva).
 • Saavutettavissa (sovittu).
 • Asiaankuuluva (kohtuullinen, realistinen ja resursseilla varustettu, tulosperusteinen).
 • Aikaperusteinen (aika / kustannusrajoitettu, ajankohtainen, aikaherkkä).

 

Nämä tavoitteet voidaan jakaa kahteen ryhmään:

 • Liiketoiminnan tavoitteet: Mitä organisaatio kokonaisuutena haluaa saavuttaa.
 • Markkinointitavoitteet: Tavoitteet, joihin markkinointi voi vaikuttaa ja ohjata näitä organisaation tavoitteita.

Yhteenveto

Hyvän markkinointistrategian käyttöönotto on avain yrityksen menestykseen. Ilman markkinointistrategiaa sinulla ei ole keskittymistä. Ja ilman keskittymistä, et yksinkertaisesti saavuta mitään asettamistasi tavoitteista. Suunnittelun epäonnistuminen merkitsee epäonnistumista.

Markkinointi ei ole itsenäinen, kertaluonteinen toiminta. Se koostuu useista eri komponenteista, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan jokaisessa vaiheessa – kauan ennen myyntiä ja pitkään sen jälkeen.

Menestyvän markkinointistrategiasuunnitelman kokoaminen ei tapahdu vain yhdessä yössä. On otettava huomioon useita tekijöitä. Koko prosessi vaatii laajaa tutkimusta, suunnittelua, kärsivällisyyttä, luovuutta ja intohimoa aina kohderyhmän perustamisesta, asiakkaiden säilyttämisstrategioiden kehittämiseen ja markkinointistrategian analysointiin.

Kuten keskustelimme alussa, markkinointistrategian tulisi olla toistettavissa ja skaalautuva, jotta sinulla olisi parhaat mahdollisuudet menestyä. Kun käytössä on koko yrityksen kattava strategia, kaikki toimivat yhdessä niiden vaiheiden kanssa, jotka on toteutettava organisaation ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinoijana voit keskittyä ponnisteluihisi parantaa strategiaa ja saada se toimimaan hyvin.

Markkinointistrategiasuunnitelma auttaa sinua kehittämään etuja kilpailijoihisi nähden, koska se tuo esiin jokaisen askeleen, jonka sinun on tehtävä liiketoimintasi parantamiseksi. Se tarjoaa myös mahdollisuuden rakentaa tiukka suhde asiakkaisiisi, mikä antaa sinulle käsityksen erilaisista tavoista mukauttaa tuotetta tai palvelua vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan.

Jokainen yrityksen markkinointistrategia on erilainen. Kaikkien hienojen strategioiden yleisenä tarkoituksena on kuitenkin kartoittaa vaiheet, jotka aiot toteuttaa haluamiesi tavoitteiden saavuttamiseksi, yrityksesi menestykseksi.

Olemme mielellämme apunasi, kun haluat panostaa suunnitelmaasi. Ota yhteyttä täältä.