Vaikuttajamarkkinointi artikkeli

Vaikuttajamarkkinointi keinona kasvattaa liiketoimintaasi

Yksi suurimmista yrityksen saamista hyödyistä, jonka vaikuttajamarkkinointi mahdollistaa, on juuri oikean kohderyhmän Sosiaalisessa mediassa tunnetuiksi tulleita sisällöntuottajia kutsutaan vaikuttajiksi. Vaikuttajien mainosarvo määrittyy seuraajien määrästä ja potentiaalisesta kohderyhmästä. Esimerkiksi bloggaamalla, snäppäämällä, instaamalla, e-urheilulla tai tubettamalla suuren seuraajien joukon koonneet vaikuttajat ovat yritykselle oivallinen kanava tavoittaa juuri oikeaan kohderyhmään istuvat ihmiset. Artikkeli esittelee tämän uuden markkinointi ja mainonta tavan tuomat mahdollisuudet kehittää yrityksen menestystarinaa.

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Halutessaan eri alojen yritykset voivat tarjota tällaisille vaikuttajille kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa mainonnallista sisältöä kyseisen vaikuttajan sosiaalisen median kanaviin yrityksen palveluista tai tuotteista. Vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteena on lisätä yrityksen myyntiä ja näkyvyyttä sekä parantaa brändin tunnettuutta tietyssä kohderyhmässä.

Kaupallisen yhteistyön lopputuloksena on vaikuttajan luoma sisältö omissa sosiaalisen median kanavissaan. Tuo sisältö voi olla esimerkiksi blogiteksti, Instagram julkaisu tai video YouTubessa. Julkaisussaan vaikuttaja kertoo itselleen sopivalla tavalla yrityksestä tai jostakin sen tuotteesta. Tuottamaansa sisältöä vastaan vaikuttaja saa jonkinlaisen palkkion, matkan, lahjakortin tai rahallisen korvauksen.

Vaikuttajamarkkinointi perustuu pitkälti vaikuttajan seuraajista koostuvaan kohderyhmään, jonka ei yrityksen tavoitteiden kannalta tarvitse olla lukumäärältään suuri. Kiinnostuksen kohteet, eli vaikuttajan käsittelemät aiheet, ovat yritykselle merkityksellisempiä oikean vaikuttajan valinnassa.

Miten yritys voi hyötyä vaikuttajamarkkinoinnistatavoittaminen. Tehtävään valitulla vaikuttajalla on jo hänen tyylistään ja sanomastaan kiinnostunut, sitoutunut yleisö. Hänen esittelemästään vertaiskokemuksesta koskien yrityksen tuotteita tai palveluita, tuo yleisö voisi myös olla kiinnostunut. Näin yritys voi esimerkiksi lanseerata uusia tuotteita tai vahvistaa, ja jopa, muuttaa brändimielikuvaa haluamassaan kohderyhmässä.

Vaikuttajamarkkinointi on oivallinen mahdollisuus yrityksille myös siksi, että vaikuttajien seuraajat hakevat sosiaalisen median erilaisista sisällöistä inspiraatiota omaan elämäänsä. Taidolla luotu sisältö mahdollistaa yritykselle kanavan kertoa paitsi tuotteista ja palveluista myös omista arvoistaan ja teoistaan. Vaikuttajamarkkinointi vetoaa sekä järkeen että tunteeseen erilaisten ideoiden ja oivallusten kautta.

Miksi vaikuttajamarkkinointi kannattaa?

Vaikuttajamarkkinointi on toimiessaan varsin monipuolinen ja yrityksen omia resursseja vapauttava mainonnan ja markkinoinnin muoto. Erityisesti seuraavanlaisissa tilanteissa sen hyödyntäminen on toimiva ratkaisu:

  • Nuoremman kohderyhmän tavoittaminen
  • Syvällisemmän tiedon välittäminen brändin tuotteesta tai palvelusta
  • Yhteiskunnallisiin aiheisiin kannanottaminen
  • Uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen
  • Brändimielikuvan vahvistaminen
  • Sesonkimyynnin tehostaminen

Tavallisen kuluttajan on helpompi luottaa vaikuttajan välittämään viestiin jonkun yrityksen toimista kuin selvästi yrityksen itse tehtailemaan, suoranaisesti rahallista hyötyä hakeviin mainoksiin. Tällöin yrityksestä välitettävä viesti tulee kuin ystävän suosituksena, sillä vaikuttaja on onnistunut luomaan luottamussuhteen yleisöönsä.

Millainen vaikuttaja on sopiva?

Vaikuttajamarkkinointi on onnistunut ja toimiva, kun juuri oikeanlainen viestinviejä on löydetty. Ennen kaupallisen yhteistyön aloittamista yrityksen tulisi määrittää selkeästi tavoitteet ja toiveet aloitettavalle kumppanuudelle. Sen tulisi selvittää, minkälaiselle kohderyhmälle viestiä yrityksen toiminnasta halutaan välittää ja millaisella tyylillä. Mitä selkeämmin tulevan yhteistyön vaatimukset on tutkittu, sitä helpompaa juuri oikeanlaisen vaikuttajan löytäminen tulee olemaan.

Sopiva vaikuttaja on siis sellainen, jonka kanssa tehty yhteistyö on helppoa ja mukavaa. Varsinainen vaikuttajamarkkinointi on luotu tyylillä, joka tukee yrityksen omia arvoja sekä mahdollistaa yhteistyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Luotu markkinointiviestintä tavoittaa halutun kohderyhmän ja saa siihen kuuluvat kuluttajat vetämään ostohousut jalkaan.

Parhaimmillaan vaikuttajamarkkinointi luo pitkäaikaisen kumppanuuden yrityksen ja vaikuttajan välille, mikä lisää kohderyhmässä saavutettavaa luottamusta sekä yritystä että vaikuttajaa kohtaan. Onnistunut vaikuttajamarkkinointi perustuu uskottavasti mainostettavasta yrityksestä tuotettuun sisältöön, siksi yrityksen ja valitun vaikuttajan arvomaailman on kohdattava. Seuraajat tuntevat jo vaikuttajansa, hänen ajatuksensa ja arvonsa, eräänlainen ystävyyssuhde on muodostunut heidän välilleen.

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi kannattaa suunnitella hyvin ja valita oikea kumppani vaikuttajaksi, jotta saat parhaan mahdollisen tuloksen

Teemme yhteistyötä vaikuttajien sekä vaikuttajamarkkinoijien kanssa. Kauttamme löydät oikeat yhteistyöt juuri sinun kohderyhmääsi varten. Ota meihin yhteyttä info@sampoconsulting.com tai varaa maksuton tapaaminen täältä.