Blog

Mitä on markkinointi

Mitä on markkinointi

Mitä on markkinointi? Dictionary.com määrittelee markkinoinnin ”toimiksi tai liiketoiminnaksi tuotteiden tai palveluiden edistämiseksi ja myymiseksi, mukaan lukien markkinatutkimuksen ja mainonnan”. Ihmisten on usein kuitenkin hieman

Lue lisää »
SWOT Analyysi artikkeli

SWOT Analyysi Markkinoinnissa

SWOT-analyysi on yrityksille hyvin klassinen työkalu. Sitä apuna käyttäen analysoidaan yritystä, sen tuotteita tai esimerkiksi kilpailijoita. SWOT-analyysi on yksinkertainen ja oikein käytettynä tehokas.

Lue lisää »
Markkinointistrategia

Yrityksen Markkinointistrategia

Yritys tarvitsee hyvän markkinointistrategian, joka on hyvin suunniteltu ja jolla on tarkat virstanpylväät ja tavoitteet. Kun sinulla on oikea kartta käytössäsi, mahdollisuudet saavuttaa yrityksellesi asettamasi tavoitteet ovat paljon suuremmat.

Lue lisää »
Markkinointiviestintä on kohderyhmästä huolehtimista

Markkinointiviestintä

Käytännössä kaikki yrityksen viestintä on markkinointiviestintää, mutta etenkin yrityksestä potentiaalisille asiakkaille ja sidosryhmille lähtevä viestintä on markkinointia.

Lue lisää »