Mikä on sisällöntuottaja?

Mikä on Sisällöntuottaja?

Sisällöntuottajan ammattinimike ei monille sano paljoakaan. Toisaalta moni ajattelee, että sisällöntuottaja lähinnä matkustelee ja postaa Instagramiin silloin tällöin kuvia. Totuus on kuitenkin hyvin erilainen. Sisällöntuottajan työ on nimittäin erittäin monipuolista ja vaativaa. Alalle ei ole ammattitutkintoon johtavaa koulutusta, mutta erilaisia lyhytkursseja on runsain mitoin eri nimityksillä. Työssään sisällöntuottajat joutuvatkin opiskelemaan koko ajan uutta ja seuraamaan ajan trendejä ja suuntauksia tarkasti.

Monet tunnetut sisällöntuottajat, kuten tunnetut tubettajat ja bloggaajat, ovat aloittaneet ammattinsa harrastuksena. Ammattimaisuus on myöhemmin tullut kuvaan mukaan, ja suosituimmilla sisällöntuottajilla ja somevaikuttajilla on kokonainen tiimi taustalla tekemässä työtä. He ovat myös usein yhtiöittäneet itsensä, eli luoneet henkilöbrändin, ja toimivat sen puitteissa yrittäjinä. Tunnetuimmat sisällöntuottajat ovat kalliita, mutta osaavia löytyy myös kohtuuhinnalla yrityksen palkkalistoille.

Play Video about Podcast Sisällöntuotanto

Viestinnän yrittäjä Riina Kruut Sampo Talk Showssa

Mikä on sisällöntuotantoa?

Jokainen ihminen tuottaa sisältöä jollain tavalla netissä ollessaan. Kirjoittamalla postauksen omalle Facebook-seinälleen, postaamalla kuvan tai videon Instagramiin, lataamalla itsetehdyn videon YouTubeen. Nämä kaikki ovat tuotettua sisältöä, mutta sitä ei ole tehty työksi. Kun sisältöä aletaan tuottamaan työksi, muuttuu postausten tekeminen vakavaksi. Se ei ole enää vain hauskaa sanoilla leikittelyä tai omasta päivästä kertomista.

Sisällöntuottajan ammatti vaatii?

Sisällöntuotanto ei ole vain postauksen tekemistä silloin tällöin. Ammattimainen sisällöntuottaja suunnittelee postauksen tai artikkelin huolellisesti, ja tekstisisältöä voidaan joutua hiomaan tunteja, joskus jopa päiviä. Kuvien valintaan on kiinnitettävä huomiota, ja hakukoneoptimointia ei voi unohtaa. Postauksen tulosten seuraaminen niin ikään on sisällöntuottajan tärkeitä tehtäviä, ja myös postauksiin liittyvän lainsäädännön on oltava hallussa.

Alalle ei ole koostettua virallista koulutusta, mutta lähimmäksi ja tärkeimmäksi koulutukseksi voidaan ajatella markkinoinnin koulutussuuntauksia. Erilaiset Instagramin, Facebookin, Twitterin, blogialustoiden ja YouTuben tehokäyttöön suunnatut kurssit ja kirjallisuus syventävät osaamista ja tuovat työhön uutta haastetta. Eri kanavissa on erilaiset kohderyhmät, ja niille tarvitaan erilaista sisältöä, jotta ne voisivat toimia.

Markkinoinnin pohjakoulutuksesta on työssä hyötyä, että voi ymmärtää, mikä toimii ja mikä ei. Kuitenkin loppujen lopuksi tärkein ominaisuus on olla silmät ja korvat avoinna ja tuntosarvet pystyssä uusimmista suuntauksista. Kaikesta on hyvä tietää vähän, ja laaja yleissivistys onkin toinen tärkeä pohja, minkä päälle sisällöntuottaja rakentaa ammattitaitoaan.

Sisällöntuottajat yrityksissä

Yhä useammin yritykset etsivät ammattilaista tuottamaan sisältöä omille verkkosivuilleen ja sosiaalisen median kanaviin, kun oma aika ei riitä. Toisaalta nämä tehtävät halutaan monesti lisätä jo olemassa olevien työntekijöiden työtehtäviin pienellä palkanlisällä, mutta silloin ei välttämättä saada ammattimaisesti tuotettua sisältöä. Työntekijän oma osaaminen voi olla jossakin ihan muussa kuin sisällöntuotannossa, ja siksi onkin hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen.

Sisällöntuottajan palkkaaminen yritykseen voi tuntua jopa turhalta, kun kyse on “vain” postausten tekemisestä. Yrittäjän näkökulmasta kuitenkin kyseessä ei ole vain postaus, joka tehdään silloin tällöin, vaan sisällöntuotantoon on hyvä saada selkeä markkinointisuunnitelma. Kun selkeä suunnitelma on tehty, sen puitteissa on helpompi toimia. Suunnitelman tekemisessä kannattaa kuunnella työkseen sisältöä tuottavia ammattilaisia.

Sisällöntuotantosuunnitelma

Hyvä sisällöntuotantosuunnitelma vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin.

  • Kuinka usein postataan?
  • Millaisia postauksia halutaan?
  • Mitä postauksilla halutaan saavuttaa?
  • Miten sisällön toimivuutta mitataan?
  • Mitkä kanavat toimivat parhaiten tavoitteiden saavuttamiseksi?
  • Haetaanko nykyisten asiakkaiden sitouttamista vai uusia asiakkaita?

 

Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joita sisällöntuottaja ottaa huomioon ennen kuin julkaisee yhtäkään postausta. Näiden lisäksi sisällöntuottaja tarkistaa myös lainsäädännölliset yksityiskohdat. Postataan mitä tahansa ja minne tahansa, niin postauksien sisältöön vaikuttavat monet lait, jotka on otettava huomioon. Ammattimainen sisällöntuottaja tietää lait sananvapauteen ja tekijänoikeuksiin liittyen sekä muut postaukseen vaikuttavat lait ja huolehtii siitä, ettei näitä lakeja rikota.

Miksi yritys voi tarvita sisällöntuottajaa?

Sisällöntuottajaa on tarvittu jo siinä vaiheessa, kun on yritykselle tehty kotisivut. Pelkät kotisivut olisivat ilman sisältöä täysin tyhjät. Lisäksi monilla yrityksillä on vähintäänkin Facebook- tai Instagram-tili. Yleisesti yritykset käyttävät myös Twitteriä ja LinkedIniä. Kaikkiin näihin tarvitaan sisältöä ja sisällöntuotantoon suunnitelmallisuutta, jotta postaukset tukevat yrityksen imagoa ja brändiä.

Sosiaalinen media on viime vuosina osoittanut voimansa useasti niin hyvässä kuin pahassakin. Yksi huono postaus voi saada kadon käymään asiakaskunnassa. Yhtälailla yhdellä postauksella saattaa olla myös iso ja positiivinen vaikutus yrityksen kassavirtaan. Siksi yrityksen kannattaakin katsoa sosiaalista mediaa markkinointikanavana, jossa yrityksen brändiä vahvistetaan ja jossa voidaan tehdä asiakashankintaa sekä vahvistaa jo olemassa olevia asiakkuuksia.

Mistä sisällöntuottajan löytää?

Yksi tapa löytää se oikea, on jättää työpaikkailmoitus auki. Hakemuksia tämän tyyppiseen paikkaan tulee varmasti runsaasti, ja palkkatoiveet voivat olla hyvinkin laajalla haitarilla. Toinen tapa on laittaa puskaradio laulamaan ja kysellä reilusti lähipiiristä. Ellei lähipiirissä ole sopivaa, niin lähipiiri voi tietää jonkun, joka tietää sopivan. Oman henkilökunnan keskuudesta kannattaa sopivaa tekijää hakea, jos tiedetään jollakin olevan sisällöntuotantoon sopivaa osaamista.

Kuka on se oikea?

Halvin ei ole tässä tapauksessa välttämättä paras, se kertoo lähinnä kokemattomuudesta. Ammatikseen ja kokemusta omaava sisällöntuottaja tietää, mitä osaa ja osaa myös hinnoitella osaamisensa sen mukaan.

Kalleinkaan ei ole paras, koska se kertoo usein joko suurista kuvitelmista tai sisällöntuottajan korkeasta kulurakenteesta. Jos siis olet etsimässä yrityksesi palkkalistoille osaavaa sisällöntuottajaa, niin oikeanlainen henkilö löytyy palkkatoiveiden keskivaiheilta. Palkkatoivetta merkittävästi tärkeämpi ominaisuus on se, millaista sisältöä hakija tuottaa ja miten se sopii yrityksen imagoon ja brändiin.

Työnäytteet antavat käsitystä tyylistä

Sopivaa sisällöntuottajaa hakiessa kannattaa pyytää työnäytteitä tai vierailla hakijan omassa henkilökohtaisessa profiilissa. Jokaisella hakijalla on olemassa joku tili. Se voi olla yksityinenkin, mutta aina hakijasta saa jotain tietoa irti profiilin tiedoista. Hyvä sisällöntuottaja ei häpeile laittaa omaa naamaansa likoon ja esiintyykin netissä omalla nimellään ja kasvokuvallaan. Kuva on tunnistettava, ja siihen ei ole liitetty mitään pupunkorvia tai possun neniä.

Eri tileistä saa käsityksen, minkä tyyppisestä henkilöstä on kyse ja millä tyylillä hän sisältöä tuottaa. Vaikka ammattilainen pystyy ja osaakin tyyliä muuttaa tilanteen mukaan, niin luontevimmat postaukset ja parhaimmat tulokset saadaan sisällöntuottajan luontaisilla esiintymistavoilla, koska postausten sisältöön tulee aina ripaus itse postauksen tekijääkin. Juuri se herättää ihmiset ja saa ihmiset reagoimaan.

Kun on samalla aaltopituudella sisällöntuottajan kanssa, saadaan parhaita tuloksia aikaan. Postaukset toimivat, kun ne pysäyttävät ja saavat ihmiset tuntemaan jotain. Se, onko se vihaa, ihastusta, hämmennystä, ei ole niin tärkeää kuin se, että postaus ylipäätään herättää tunnetta. Mauton postaus ei toimi koskaan eikä missään. Se unohdetaan ennen kuin sen ohi ollaan edes päästy.