Markkinointikonsultti taipuu moneksi

Markkinointikonsultti auttaa kasvattamaan liiketoimintaa

Markkinointikonsultti avustaa yrittäjää sekä yritystä sen tuotteiden tuonnissa markkinoille. Markkinointikonsultti osaa tarjota yrityksen tuotetta tai palvelua oikeille kohderyhmille oikeaan ajankohtaan. Tämän lisäksi markkinointikonsultti osaa valita tuotteille tai palvelulle oikeat jakelukanavat. Markkinointisuunnitelma tehdään yhdessä yrittäjän tai sen edustajan kanssa.

Markkinointikonsultti soveltuu käytettäväksi niin pienille kuin isommillekin yrityksille.

Mitä markkinointikonsultti tekee?

Markkinointikonsultin tarkoituksena on kehittää ja luoda yrityksen, tuotteen tai palvelun markkinointia. Konsulttia voidaan käyttää jo heti lähtötilanteessa, jolloin hän voi luoda koko markkinointikonseptin yritykselle. Vastakohtaisesti konsultti voi perehtyä vain yhteen yritykseen tuotteeseen tai palveluun ja luoda sille tarvittavan markkinointisuunnitelman tai kehittää jo olemassa olevaa.

Konsultilla on osaaminen parhaimmista markkinointitavoista sekä esimerkiksi sosiaalisen median kanavista. Hänellä on kokemus erinäisten yritysten erilaisista markkinointi tilanteista, joita apuna käyttäen hän osaa kehittää myös muiden tarpeita.

Työtehtäviä voivat olla budjetointi, suunnittelu, toteuttaminen, avustaminen, aikataulutus, kouluttaminen sekä toteutetun kampanjan seuranta ja raportointi. Konsultista on moneksi markkinoinnin maailmassa. Konsultti on yrittäjän oikeana kätenä suunnitelmissa, hän avustaa ja antaa omia näkökulmia, mikäli haluat varmuutta suunnitelmallesi.

Miksi markkinointikonsulttia kannattaa hyödyntää?

Markkinointikonsultti on markkinoinnin ammattilainen, jonka tietotaito kannattaa hyödyntää, mikäli oma markkinointi osaaminen tai tietämys on puutteellista tai mahdollisesti jopa vanhentunutta. Mikäli tämän hetken markkinointikanavat tai niiden käyttö ei ole hanskassa.

Markkinointikonsultilla on osaaminen etsiä juuri sinun yrityksellesi, tuotteelle tai palvelulle sopivat markkinointikanavat sekä materiaalit. Minkälaista materiaalia juuri sinun kohderyhmäsi käyttää tai katselee.

Vaikka oman yrityksen markkinointi olisikin hallinnassa ja toimisi mielestäsi hyvin, markkinointikonsultti voi kertoa muita näkökulmia, kanavia tai suuntauksia markkinoinnillesi, sillä monesti omille tekemisilleen sokaistuun, kun sitä tekee toistuvasti samalla kaavalla.

Mitä arvoa se tuo yritykselle?

Löytäessäsi hyvän konsultin, joka täyttää yrityksesi tarpeet on sen arvo yrityksellesi mittaamaton. Konsultin tavoitteet voivat olla erilaisia yrityksestä, tuotteesta sekä palvelusta riippuen. Tarkoituksena voi olla esimerkiksi:

  • Parhaan hinnan saaminen tuotteelle tai palvelulle,
  • Tuotteen / palvelun tai yrityksen tunnettavuuden lisääminen
  • Tuotteen tai palvelun myynnin kasvattaminen

Riippuen konsultin tarvittavasta tarpeesta riippuu myös sen arvo yritykselle. Konsultin tarkoituksena on tavoittaa sille asetetut tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla ja tätä kautta lisätä arvoa yrityksessä. Konsultin arvo voi olla tärkeä jo heti yrityksen alkuvaiheessa, mikäli yrityksessä ei ole markkinointi osaamista entuudestaan.

Minkälainen on hyvä markkinointikonsultti?

Markkinointialalla on laajakirjo erilaisia konsultteja. Tästä syystä ei ole suotavaa ottaa ensimmäistä vastaantulevaa. Konsultin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • Konsultin osaaminen ja suuntautuminen
  • Referenssit
  • Mitä konsultti voi tarjota juuri sinun tarpeisiisi

Koska valikoima on laaja kannattaa konsultit kilpailuttaa, jotta saat juuri sinun ja yrityksesi tarpeisiin sopivan toimijan. Tämän lisäksi myös konsulteilla on omat vahvuutensa, joten valitse henkilö jolle alasi on entuudestaan tuttu. Tämä helpottaa teidän kummankin työtä sekä mahdollistaa parhaimman mahdollisen loppu tuloksen.

Hinta skaala myöskin on laaja, jonka vuoksi valintaa ei kannata tehdä hinta edellä ainakaan ilman, että tietää mitä hintaan kuuluu. Sopimus konsultin kanssa kannattaa tehdä kirjallisesti, jotta molemmille osapuolille on selkeää mitä tarvitaan ja mitä saadaan.

Koska konsulttia kannattaa käyttää?

Kuten alussa mainittiin, soveltuu markkinointikonsultin käyttö kaiken kokoisille yrityksille. Konsultin osaaminen kuitenkin kannattaa kartoittaa omaan tuotteeseen tai palveluun sopivaksi, jotta voit saada täyden hyödyn konsultin käytöstä.

Aloittava yritys

Riippuen yrityksestä aloittavan yrityksen kannattaa käyttää markkinointikonsulttia toiminnan aloittaessa näin yrittäjä voi yhdessä konsultin kanssa kartoittaa yrityksen markkinointi tarvetta, kohderyhmiä sekä jakelukanavia.

Toimiva yritys

Pidempään toiminut yritys voi käyttää konsulttia uuden tuotteen tai palvelun lanseerauksen yhteydessä. Tällöin konsultti voi tehdä suunnitelman juuri tiettyä tuotetta tai palvelua ajatellen, jotta lanseerauksesta saadaan kaikki irti. Konsultti kannattaa kuitenkin ottaa lanseeraukseen mukaan mahdollisimman ajoissa, jotta hän ehtii tekemään tarvittavat kartoitukset sekä tutustumaan tuotteeseen hyvissä ajoin.

Kokoaikainen konsultointi

Näiden lisäksi markkinointikonsultin käyttöä kannattaa harkita myös silloin kun oma aika tai taidot eivät riitä markkinoinnin suorittamiseen. Tällöin konsultti voi toteuttaa juuri sinun yrityksellesi sopivaa ja suunniteltua markkinointia. Lisäksi konsultin käyttö helpottaa yrittäjän omaa työtä sekä parantaa onnistumis prosenttia, kun työn hoitaa joku asiaan paneutunut henkilö. Tästä huolimatta tulee muistaa, että markkinointikonsultti toimii yhdessä yrittäjän kanssa kuunnellen yrittäjän omia ajatuksia sillä, onhan yrittäjä itse oman tuotteensa sekä palvelunsa ammattilainen.