Blog

Mitä tarkoittaa konversio

Mitä tarkoittaa konversio

Lyhyesti sanottuna digitaalisessa markkinoinnissa konversio tarkoittaa sitä, että asiakas suorittaa jonkin ennalta halutun toiminnon, ja siten konvertoituu.

Lue lisää »
Mikä on KPI

Mikä on KPI ja mitä sillä voi mitata?

Liiketaloudessa on paljon lyhenteitä ja yksi niistä on kpi. KPI on lyhenne englannin kielisistä sanoista: key performance indicator. Se on arvo tai luku, joka tarkoittaa, että kuinka tehokkaasti yritys saavuttaa liiketoiminnan keskeiset tavoitteet.

Lue lisää »