Palvelumuotoilu lyhyesti artikkelissa

Palvelumuotoilu lyhyesti, mistä on kyse?

Liiketoimintaympäristö kehittyy aina kuluttajien käynnistämien markkinoiden kehityksen sanelemana. Palvelusuunnittelu takaa siis, että tuotteesi ja palvelusi pysyvät merkityksellisinä missä tahansa tilanteessa. Siihen kuuluu varmistaa, että tuotteet ja palvelut ovat innovatiivisia tavalla, joka antaa niiden olla hyödyllisiä, tehokkaita ja merkityksellisiä. 

Tämän edistämiseksi palvelumuotoilu on kokonaisvaltainen ja integroi useita tieteenaloja organisaation ja asiakaskokemuksen varmistamiseksi eri aloilla. Palvelujen suunnittelu vaatii erityistä huomiota, koska sen tuotteet eivät ole konkreettisia ja siksi luonteeltaan monimutkaisia.

Maailma alkoi arvostaa palvelumuotoilua noin vuosikymmen sitten, ja se on saavuttanut merkittäviä edistysaskeleita Service Design Networkin kautta. Tämän verkon kautta hallinto, tutkimus, markkinointi ja suunnittelu on yhdistetty luomaan käyttöliittymä, joka yhdistää eri organisaatiot ja heidän asiakkaansa ainutlaatuiseen kokoonpanoon. 

Lukuisat organisaatiot ovat kaikin keinoin osoittaneet aikomustaan parantaa palveluitaan. Tätä pyrkimystä ei kuitenkaan tehty asianmukaisella tavalla, mikä aiheutti tarpeen sitoutuneille palvelujen suunnittelustrategioille. Organisaatiot voivat siis olla yhteydessä asiakkaisiinsa kilpailuedulla.

Palvelumuotoilun prosessi

Palvelun suunnitteluprosessilla ei pyritä palvelun antamiseen lyhyellä aikavälillä vaan pikemminkin palvelun kehittämiseen jatkuvana prosessina. Kuten aiemmin mainittiin, tutkimuksen, markkinoinnin, johtamisen ja suunnittelun yhtenäistäminen on saatettava etusijalle tämän prosessin toteuttamisessa.

Prosessin on myös oltava yksinkertainen, jotta kaikki elementit eivät toimi toisiaan vastaan. Tämä prosessi on ymmärtämistä, ajattelua, tuottamista, suodattamista, selittämistä ja toteuttamista. Jokaisella luokalla on omat ainutlaatuiset tehtävänsä.

Luokan tehtävien suorittaminen varmistaa kunkin luokan onnistumisen. Tehtävät voivat tapahtua ennalta määrätyssä järjestyksessä tai jopa samaan aikaan.

Palvelun suunnitteluprosessi alkaa vasta, kun asianomaisen organisaation johtajat suostuvat aloittamaan tämän prosessin, vaikka mahdollistavat tarvittavat valmistelut etukäteen. Kun tämä tapahtuu, projektiryhmä valitaan organisaation eri tasoilta ja alueilta tai sen ulkopuolelta. On myös tärkeää, että kaikki ymmärtävät joukkueen tavoitteet heti alussa.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu työkaluna ongelmanratkaisuun

Palvelumuotoilu on toisin sanoen palvelua, jossa keskitytään ratkaisemaan digitaalisen profiilin näkymättömiä ongelmakohtia, jotka vaikuttavat negatiivisesti yrityksen liiketoimintaan. Haluamme ymmärtää ihmisiä ja ympäristöä, innovoida, havainnoida ja tehdä ratkaisuja teknisiin toteutuksiin antaa asiakkaalle merkittävää ja mitattavaa hyötyä liiketoiminnallesi. Loppujen lopuksi kaikessa on kyse käyttäytymisen ja sitä kautta asiakaskokemuksen ymmärtämisessä: Miten voimme palvella tänään entistä paremmin?

Palvelumuotoilu mahdollistaa tuntemattoman ongelman havaitsemisen, joka ei ole vielä tiedossa. Pitkään samassa ympäristössä työskentelevälle henkilölle saattaa tulla yksinkertaisemmatkin asiat näkymättömäksi. Tästä syystä palvelumuotoilun prosessin hankinta ulkopuoliselta toimijalta voi tuoda täysin uusia näkökulmia, jotka kehittävät toimintaa entisestään. Aloittaminen vaatii yritykseltä ainoastaan muutokseen kannustavan ilmapiirin, jotta tuloksista saadaan kaikki mahdollinen irti.