Graafinen suunnittelu artikkeli

Mitä on Graafinen Suunnittelu?

Viestinnän kokonaisuus on monitahoinen. Esimerkiksi yrityksen luodessa bränditarinaansa, tulee ensimmäisenä mieleen, että se on tekstimuotoista. Näin yleensä onkin, mutta tarina sisältää aina myös visuaalisen ulottuvuuden ja siihen liittyvät elementit. Esimerkiksi bränditarinan visuaalisen suunnittelu on graafista suunnittelua.

Graafisen suunnittelijan tehtävänä on suunnitella esimerkiksi juuri bränditarinan visuaalinen puoli. Jos bränditarina kertoo vaikka olutpanimosta, luultavasti tarina sitoo sen johonkin maantieteelliseen paikaan, jossa on jonkinlainen historiallinen yhteämiskohta tähän panimoon. Graafinen suunnittelija miettii, miten tämä tarinallinen kokonaisuus voidaan tuoda esiin visuaalisilla keinoilla. Niin paikan päällä panimon tehtaanmyymälässä kuin muualla tapahtuvassa panimon viestinnässä.

Graafinen suunnittelu on siis kaupallisella puolella tehtävää visuaalista suunnittelutyötä. Tätä ei pidä sekoittaa taidegraafikkoon, joka luo taideteoksia, mutta ei perinteisin taiteen keinoin, vaan grafiikkaan liittyvien tekniikkojen avulla.

Mitä graafinen suunnittelija tekee?

Graafisen suunnittelijan ensisijainen tehtävä on luoda visuaalisia sisältöjä esimerkiksi markkinointikampanjaan. Jos esimerkiksi Oy Yritys Ab haluaa tehdä markkinointikampanjan uudesta innovatiivisesta tuotteestaan, on graafisen suunnittelijan tehtävä luoda tälle markkinointikampanjalle omaleimainen ulkoasu, jolla kampanjassa viestitään visuaalisin keinoin.

Kuulostaako yksinkertaiselta?

Periaatteessa perusidea onkin yksinkertainen, mutta graafisen suunnittelun kokonaisuus on äärimmäisen laaja. Iso osa yrityksen olemassaoloa on sen brändi, joka on myös esimerkiksi markkinointikampanjan lähtökohta. Etenkin monet isommat yritykset saattavat tulla mieleen pelkän fontin perusteella, ja graafiset suunnittelijat luovat myös esimerkiksi fontteja yrityksille. Joku graafinen suunnittelija on luonut myös sen sinulle mieleenpainuneen fontin.

Graafista suunnittelua voivat olla esimerkiksi lehden ulkoasu, mainoksien ulkoasu, tuotteiden ulkoasu ja pakkausten suunnittelu, verkkosivustojen ulkoasu, urheilutapahtuman käsiohjelma, kädessäsi olevan kahvimukin kuviot ja juuri tällä hetkellä lukemasi verkkosivun logo. Graafisen suunnittelijan työ ulottuu siis suuren osaa sitä, miltä yritys, henkilö, yhteisö tai työn kohde lopulta ulkoisesti näyttää.

Suunnittelutyö ei yleensä ole yksinäistä, vaan suunnittelua tehdään yleensä isommassa työryhmässä. Suunnittelija voi olla siinä yhtenä osallisena tekemässä graafista puolta tai voi myös johtaa koko ryhmää. Työnimikkeitä graafiselle suunnittelijalle on monia riippuen hieman siitä, millaisessa työympäristössä hän työskentelee. Esimerkiksi lehdessä graafisen suunnittelijan työnimike voi olla taittaja, kun hän vastaa lehden viimeistelystä painoon.

Lyhyesti siis: graafisen suunnittelijan tehtävä on saada yritys tai kulloinkin työn alla oleva kohde näkymään halutulla tavalla ja viestimään sitä tarinaa tai asiaa, mitä sen kulloinkin on tarkoitus.

Graafinen suunnittelu, mitä se on?

Mitä työkaluja graafinen suunnittelija käyttää?

Graafisen suunnittelun alkulähteet voidaan viedä periaatteessa jo hyvinkin kauas, ensimmäisiin luolamaalauksiin. Joku on halunnut niilläkin viestiä jotain joko tutuille tai tuntemattomille. Periaatteessa nykyaikaisessa suunnittelussa viestin muodostaminen visuaaliseen muotoon on aivan samanlaista, mutta työkalut ovat hieman kehittyneet.

Graafisessa suunnittelussa voidaan käyttää edelleen paljon perinteistä paperi ja kynä -yhdistelmää. Niillä pääsee alkuun, kun ryhtyy hahmottelemaan kulloistakin projektia. Tämä luo alkusysäyksen vaikkapa yrityksen uuden logon suunnittelulle. Kynän ja paperin korvaavat toki nykyään monesti esimerkiksi piirtopöydät, joilla saa piirtonsa jäljen tallennettua suoraan tietokoneelle, ja se taas vähentää hieman työvaihteita.

Nykyään monet asiat tapahtuvat tietokoneella, eikä graafinen suunnittelu tee tässä poikkeusta. Työskentelyssä käytetään erilaisia ohjelmistoja, jotka helpottavat suunnittelutyötä. Tietokoneen ohjelmilla voi esimerkiksi muokata kuvia, suunnitella lehtisiä, luoda käsiohjelmia ja taittaa lehtiä. Näillä avuilla voi luoda myös sen oman fonttimallin, josta tulee juuri halutun näköinen, osaksi visuaalista ilmettä.

Ohjelmistot auttavat myös monessa muussa graafisen suunnittelijan työvaiheessa ja yrityksen tarpeissa, kuten vanhojen logojen vektoroinnissa. Tiedäthän, se ikivanha jpg-tiedostomuodossa oleva logo yli kymmenen vuoden takaa ei välttämättä enää vuonna 2021 ole kovin käytännöllinen. Vektoroinnin avulla siitä saadaan modernit tarpeet täyttävä uudelleen!

Myös kuvat (ja niiden yhdistely) liittyvät isona osana graafiseen suunnitteluun. Graafisen suunnittelijan työkalupakista saattaa löytyä myös kamera ja kuvaajantaidot, jotka auttavat työssä. Myös värimaailmalla on oma iso osuutensa graafisen suunnittelijan työssä ja sitä varten on olemassa erilaisia työkaluja, joilla voi kokeilla esimerkiksi värimaailmojen toimivuutta yhdessä.

Värien suunnittelu on osa graafista suunnittelua myös siksi, että väripaletista haetut tietyt värit herättävät väistämättä meissä tiettyjä tunteita, jotka voivat luonnollisesti hieman vaihdella persoonittain. Niin tai näin, graafisen suunnittelijan yksi iso rooli on valita brändivärit oikein, ja siihen olemassa olevat avustavat työkalut helpottavat tässä. Graafinen suunnittelija miettii siis myös väripaletin valmiiksi.

Miksi kannattaa panostaa hyvään graafiseen suunnittelijaan?

Yrityksen ja sen visuaalisen ilmeen välille voi vetää vähintäänkin himmeän yhtäläisyysmerkin. Yritys siis on sitä, miltä se näyttää.

Jos kävelet kaupungin kadulla mielessäsi kupillinen hyvää kahvia. Kävelykadulla sattuu vastaan kaksi kahvilaa, josta toinen on hieman ränsistyneen näköinen vanha koju ja toinen viimeisen päälle höylätty houkutteleva kokonaisuus. Jälkimmäisessä on ulkoasua ja logoa myöden kaikki on mietitty tarkkaan. Periaatteessa voit saada kojusta paremman kahvin, mutta valitset luultavasti 15-minuuttisen rauhoittumishetkesi paikaksi mieluummin siistin ja näyttävän paikan.

Varmasti löysit tästä perimmäisen tarkoituksen?

Vaikka olisit onnistunut luomaan maailman parhaan tuotteen, se ei jää ihmisten mieleen, jos siihen ei linkitetä suoraan visuaalisesti taitavasti luotua kokonaisuutta. Brändi ja yritys eivät ole houkuttelevia, elleivät niiden ulkoinen viestintä, siis myös visuaalisuus, ole kunnossa ja linjassa kokonaisuuden kanssa.

Ei ole sattumaa, että maailmalla parhaiten menestyneet yritykset ovat panostaneet isoja summia brändin kokonaisuuteen, eli myös sen graafiseen ja visuaaliseen ilmeeseen. Näiden vaikutuksen voi helposti käydä toteamassa vaikka ympäri verkkoa löytyvillä logotesteillä. Saatat yllättyä, miten niiden visuaalinen viesti on sinuun purrut, luultavasti huomaamattasi. Tunnistat logon takana olevan yrityksen ja se herättää sinussa välittömästi jonkinlaisen tunteen, olipa se sitten negatiivinen, positiivinen tai jotain tältä väliltä.

Graafinen suunnittelija luo yrityksesi näkyvän osan

Edellä mainituista syistä lieneekin selvää, että hyvä graafinen suunnittelija on yksi yrityksen peruspilareista. Taitava graafinen suunnittelija pystyy luomaan juuri sen näköisen visuaalisen ilmeen yritykselle, kampanjalle, tuotteelle tai muulle kohteelle kuin on suunniteltukin. Graafinen suunnittelija luo kontekstin ihmiselle esimerkiksi tuotteesta syntyvästä mielikuvasta. Haluathan, että se on sellainen kuin olet suunnitellut?

Graafisen suunnittelijan luomat asettelut, värimaailmat ja muu estetiikka viestivät ihmiselle, kun ihmisen katse niihin osuu. Graafisen suunnittelun kokonaisuus on viesti itsessään sellaisena, kun sen halutaan olevan. Jos graafinen suunnittelija on onnistunut erinomaisesti, lopputulos ei herätä kysymyksiä, vaan antaa itsessään vastauksia. Silloin suunniteltu graafinen työ on tehnyt tehtävänsä.