Tuottaja

Tuottaja on yrityksen luottohenkilö

Tuottajan tehtävät ovat monipuoliset. Tuottaja mielletään herkästi kuuluvan vain elokuva- ja musiikkiteollisuuteen, mutta todellisuudessa jokaisella toimialalla on tuottajia. Tuottaja vastaa lähes kaikesta toiminnasta, etenkin yritysmaailmassa. Pienyrittäjä itse on yrityksensä tuottaja ja toimitusjohtaja. Isommissa yrityksissä taas tuottajan työtehtäviä on jaettu useammalle johtotason nimikkeelle. Mutta miten tavallinen yrittäjä voi hyötyä ammattituottajasta?

Mitä tuottaja tekee?

Elokuvatuotannossa tuottaja on päävastuussa elokuvasta. Hänen vastuullaan on hankkia näyttelijät ja avustajat, aikatauluttaa kuvaukset, sekä huolehtia siitä, että kaikki tarvittava rekvisiitta on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja että jokainen tietää roolinsa. Lisäksi elokuvatuotannossa tuottaja vastaa myös rahoittajille budjetissa pysymisestä ja hoitaa viestintää medioille päin.

Yritysmaailmaan, kun samaa verrataan, niin puhutaan yleensä toimitusjohtajasta, joka vastaa kaikesta samasta yrityksen sisällä. Mutta yrityskin tarvitsee ammattimaista tuottajaa aina toisinaan. Jo videomuotoisen mainoksen tekeminen vaatii käsikirjoittajan, ohjaajan, leikkaajan, kuvaajan ja varsinaisen tuottajan. Harvalla on kaikkia näitä taitoja olemassa, joten yrittäjän kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen, vaikka kyseessä olisi vain lyhyt mainospätkä.

Mihin tuottajaa tarvitaan?

Yhä useammat ihmiset katsovat Instagramissa ja Facebookissa erilaisia videopätkiä, ja niiden suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Ja tulee kasvamaan vielä lisää. Perinteiset postaukset eivät saa enää niin paljon huomiota kuin videot, joten videoihin kannattaa panostaa. Millainen video tahansa ei kuitenkaan toimi, vaan se kannattaa suunnitella huolellisesti. Tässä ammattituottaja on hyvä apulainen idean muokkaamisessa toteutettavaan muotoon.

Kun tekee ammattituottajan kanssa yhteistyötä, niin voi ison osan jättää suosiolla hänen päänsäryksi, ja keskittyä itse sillä välin muihin itselle tärkeämpiin asioihin. Tuottajan vastuulla on sitten keksiä ratkaisuja, joilla haastavatkin ideat saadaan toteutettua. Tuottajaa tarvitaan pitämään laajemman projektin langat käsissä, oli se sitten palvelun, elokuvan tai mainoksen tuottamista.

Jo pelkästään video, jossa on maisemia ja musiikkia vaatii tuottajaa. Tuottajan tehtävänä on huolehtia, että videolle löytyy juuri sellainen musiikki, jota on ajateltu ja kuvat sopivat haettuun teemaan ja tunnelmaan. Lisäksi tuottajan vastuulle jää tällaisessa tilanteessa huolehtia myös tekijänoikeuksista ja ennen kaikkea siitä, että niitä ei rikota vahingossakaan.

Miksi ammattimaisen tuottajan puoleen kannattaa kääntyä?

Kun on ensin saatu idea, lähdetään sitä avaamaan lisää. Ideaa hiotaan ja jokainen yksityiskohta kirjataan ylös, mikä vain siitä tulee mieleen. Ammattituottaja osaa tässä vaiheessa jo sanoa, mikä on mahdollista ja mikä ei. Hän myös osaa samaan aikaan suunnitella, mitä kaikkea tarvitaan ja millaista budjettia tarvitaan idean toteuttamiseen. Ammattituottajaa käytettäessä budjetissa myös pysytään helpommin.

Tuottajan tekemät muistiinpanot eivät vielä ole varsinainen käsikirjoitus, vaan käsikirjoittaja hioo ideaa tuottajan muistiinpanojen pohjalta tarkaksi käsikirjoitukseksi. Kun käsikirjoitukseen on kirjattu henkilöt ja tarvikkeet, alkaa tuottaja haalimaan näitä kokoon. Esimerkiksi yhteen videomainokseen, jossa on äiti, isä, 2 lasta ja koira, tarvitaan myös paljon muuta kuin vain päähenkilöt. Kaikki mitä mainoksen tekemiseen tarvitaan, pientäkin yksityiskohtaa myöten, jää tuottajan harteille. Tämä koskee myös näyttelijöiden rekrytointia.

Ammattituottajan puoleen kannattaa kääntyä etenkin silloin, jos videoiden tuottaminen itselle on vieraampaa. Vaikka olisikin itse kuvannut videoita, niin tuottaja tuo vähintäänkin erilaista näkökulmaa videon sisältöön, Hän myös tietää ja tuntee kohderyhmää ja ymmärtää, mikä heihin toimii. Toimimaton video on hukkaan heitettyä rahaa ja voi pahimmillaan pilata yrityksen imagon ja brändin. Onnistunut video taas voi räjäyttää potin, ja saada yrityksen kassakoneen kilkuttamaan kiivaaseen tahtiin.

Mihin tarvitsen tuottajaa?

Vaikka yllä on esitelty vain elokuvan ja videon näkökulmasta tuottajan tehtäviä, niin tuottajaa voi tarvita moneen muuhunkin. Etenkin käsityöläisen tilanteessa tuottaja voi toimia todella kullan arvoisena linkkinä tuotteiden myyntikanavien suuntaan. Vähän niin kuin manageri, joka etsii sopivia yhteistyökumppaneita ja neuvottelee sopimukset valmiiksi.

Tuottaja niin ikään osaa suunnitella myös fyysisten tuotteiden kuvaukset niin, että kuvista saadaan mahdollisimman myyvät. Etenkin, jos kuvaukset suoritetaan ulkona, on huomioitava monia seikkoja, joista päivän sää ei suinkaan ole vähäpätöisin, vaan itseasiassa merkittävin ja vaikuttaa olennaisesti valaistukseen. Myös kuvausten aikataulua tarvitaan, koska aamulla ja illalla hämäräkin on erilaista. Nämä kaikki tuottaja ottaa huomioon, kun suunnittelee kuvauksia.

Valokuvaaja toteuttaa tuottajan ohjauksen perusteella kuvaukset ja muokkaa kuvat toivottuun suuntaan. Tuotteiden kuvista pyritään saamaan mahdollisimman luonnollisen näköiset ja hyvillä lähtökohdilla saadaan hyvä pohja. Mikä tahansa räpsäisy ei toimi tuotekuvauksissa, vaikka kuvia aina pitääkin muokata. Mitä vähemmän muokkausta tarvitaan, sitä laadukkaammat tuotekuvat saadaan.

Jokainen voi olla tuottaja

Jokainen voi olla itse tuottaja ja onkin sitä etenkin omassa yritystoiminnassaan tai vaikkapa sosiaalisen median käyttäjänä. Mutta kaikkea ei tarvitse, eikä edes kannata tehdä itse, vaan osa projektista ja sen osa-alueista kannattaa ulkoistaa ammattilaiselle, joka on erikoistunut juuri kyseiseen asiaan. Hänellä on usein myös koulutusta taustalla ja myöskin kokemusta samantapaisista projekteista aiemminkin. Hän tietää tarkkaan, mihin nokkansa laittaa.

Moni on huomannut, että jotain täysin uutta aloittaessaan ei olekaan tullut ajatelleeksi aivan kaikkia yksityiskohtia. Ammattimainen tuottaja nimenomaan ajattelee ja huomioi puolestasi kaikki yksityiskohdat, joita ei itse välttämättä tule ajatelleeksi. Hän pitää huolen siitä, että kaikki sujuu kuin rasvattu, ja yllätyksiä ei pääse syntymään.

Aikatauluissa ja budjetissa pysyminen on äärettömän tärkeää. Ilman ammattituottajaa on iso riski, että joku pieni asia jää huomioimatta. Se voikin sotkea sekä aikataulun, että budjetin. Tällainen voisi koitua erittäin kalliiksi, eikä sitä halua kukaan.

Perustamassa promotapahtumaa ja mietit tarvitsetko tuottajaa?

Voit toki tapahtuman järjestää itsekin, jos siihen tuntuu aikaa riittävän. Tälläisessä tilanteessa tuottajalla on kuitenkin todella tärkeä rooli. Tapahtumaa järjestäessä pitää hankkia paikka ja laatia tapahtumasta mainokset. Lisäksi tarvitaan riittävästi henkilökuntaa huolehtimaan tapahtuman eri osa-alueista sekä hankkimaan mahdolliset esiintyjät ja rekvisiitta, jotta tapahtuman tunnelma saadaan luotua oikeanlaiseksi. Listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin. Moni huomaakin tapahtumaa järjestäessä, miten paljon työtä se todellisuudessa teettää.

Tapahtumalle kannattaa ottaa ammattimainen tuottaja, joka huolehtii kaikista yksityiskohdista, mitä mieleen vain tulee. Aina sähköjohtojen vetämisestä lähtien koko päivän ohjelman loppumiseen asti ja myöskin tapahtuman jälkisiivoukseen. Työtä riittää paljon ja ammattituottaja vastaa myös siitä, että tapahtuma pysyy annetun budjetin puitteissa. Sinun tehtäväksi jää saapua vain paikalle ja nauttia tapahtumastasi.

Viimeisenä kirsikkana kakun päällä hän myös raportoi sinulle suoraan, miten tapahtuman järjestelyt onnistuivat ja mitä kannattaa huomioida jatkossa. Jos tapahtumasta on olemassa kuvia valokuvaajilla, niin tuottaja toimittaa kuvat sinulle, ja voit käyttää niitä koska tahansa myöhemmin omassa markkinoinnissasi