Mikä kryptovaluutta on?

Mitä ovat Kryptovaluutat?

Kryptovaluuttojen syvin olemus on melko monimutkainen. Kryptovaluutat ovat syvimmältä olemukseltaan täysin digitaalisia kelluvia vaihdannan välineitä, joiden rakenne perustuu lohkoketjuun sen sijaan, että niitä olisi sidottu johonkin konkreettiseen arvon määritykseen. Tämä selitys tuskin kertoo yhtään mitään kenellekään, joka ei ole opiskellut kansantaloutta tai rahoitusta, joten avaamme asian hieman pidemmällä kaavalla.

Kryptovaluutta vaihdannan välineenä

Kryptovaluutan pääkäyttötarkoitus on toimia vaihdannan välineenä, ihan samoin kuin eurot, dollarit tai oravannahat joskus aikanaan. Ideana on siis, että kryptovaluutalla, niin kuin millä tahansa muullakin valuutalla, voi ostaa tavaroita ja palveluita. Kaikilla vaihdannan välineellä on kaksi tärkeää asiaa, jotka mahdollistavat käytön valuuttana.

  1. Valuuttaa on rajallinen määrä liikenteessä, ja sen aitous pystytään määrittämään
  2. Valuutalla on arvoa suhteessa muihin valuuttoihin

Kryptovaluutan arvo

Valuuttojen arvo on muodostunut historian mittaan monin eri tavoin. Ihmisten aloittaessa kaupankäynnin valuuttana toimivat monikäyttöiset käyttöesineet, kuten esimerkiksi aiemmin mainitut oravannahat. Niistä pystyttiin tekemään monenlaisia asioita, joten niiden arvo määräytyi käyttöarvon mukaan. Jossain vaiheessa siirryttiin arvometalleista tehtyihin valuuttoihin, joiden arvo perustui niiden rajalliseen määrään ja harvinaisuuteen. Kultakolikolla ei ollut varsinaisesti käyttöarvoa, mutta kullan harvinaisuuden takia sillä oli universaalisti arvoa. Seteliraha ei ollut tehty arvometallista, mutta varhaiset setelit olivat omistuskuitteja tietystä määrästä kultaa tai hopeaa. Aikanaan Suomen markan setelitkin pystyi käydä vaihtamassa pankissa tiettyyn määrään kultaa tai hopeaa.

Vasta vähän aikaa sitten keksittiin kelluvan valuutan määritelmä. Kelluva valuutta tarkoittaa sitä, että sen sijaan että valuutan arvo olisi sidottu tiettyyn määrään jalometallia, arvon määrittää puhtaasti kysyntä ja tarjonta markkinoilla. Mitä enemmän kysyntää suhteessa valuutan määrään, sen arvokkaampaa valuutta on. Tämän takia nykypäivänä on tärkeää, että valuuttaa on rajallinen määrä, ja että sen aitouteen pystytään luottamaan. Perinteisten valuuttojen aitouden ja määrän takaavat keskuspankit, kryptovaluutoissa asiat määräytyvät eri tavoin.

Kryptovaluutan määrää ja aitoutta ei sääntele keskuspankki, vaan valuuttaa luodaan alun perin tietty määrä, eikä valuuttaa lähtökohtaisesti pysty luomaan lisää tai tuhoamaan myöhemmin. Toki on olemassa tapoja, millä käyttäjät voivat poistaa kryptovaluuttaa kierrosta, mutta lähtökohtaisesti valuutan luoja ei sitä voi enää jälkikäteen tuhota.

Lohkoketjut

Kryptovaluutan ydin on lohkoketju. Lohkoketju on erittäin vaikea asia selittää yksinkertaisesti, mutta perusajatus on, että lohkoketju on erittäin vaikea matemaattinen yhtälö, johon jokainen kryptovaluutan ”kolikko” on yksi vastaus. Lohkoketju voisi siis olla esimerkiksi x^2 + 2x + 1 = 0, jolloin jokainen x:n mahdollinen arvo, jolla yhtälö on tosi, olisi yksi kryptovaluutan arvo. Tällaisessa yhtälössä ratkaisuja on vain yksi, -1, jolloin tällä lohkoketjulla saataisiin luotua vain yksi kolikko. Tietenkään yksikään lohkoketjun yhtälö ei ole lähellekään näin yksinkertainen. Jotkut lohkoketjut ovat niin monimutkaisia, että kolikkoja voidaan luoda miljardeja. Kun kryptovaluuttaa ”louhitaan”, etsitään tietokoneella vastausta tällaiseen yhtälöön. Koska nämä lohkoketjujen yhtälöt ovat niin haastavia, saattaa niidne ratkaiseminen vaatia järkyttävän paljon tietokonetehoa ja aikaa. Esimerkiksi maailman yleisimmän kryptovaluutan, bitcoinin, louhimiseen vaaditaan valtava määrä tietokonetehoa.

Lohkoketjun monimutkaisuus toimii samalla aitoustodistuksena. Koska kryptovaluutat toimivat täysin digitaalisesti, on niiden sisältämä data eli lohkoketjun yhtälö ja sen ratkaisu helppo tarkastaa ja aitous varmistaa. Koska lohkoktejun rakenne on niin monimutkainen, sen avulla pystytään luomaan ainutkertaista digitaalista dataa, jonka kopiointi on nykyteknologialla täysin mahdotonta. Tästä syystä lohkoketjuteknologiaa pidetään itsessään arvokkaana tutkimuksen alana, ja esimerkiksi sitä on alettu käyttää digitaalisen taiteen yhteydessä. Kuka tahansa voi kopioida kuvan taideteoksesta, mutta jos taideteos on rakennettu lohkoketjun ”päälle”, sen sisältämä data on niin monimutkaista, että sitä on mahdotonta kopioida, ja kuva on tietyllä lailla yhtä uniikki kuin esimerkiksi öljyvärimaalaus. Toki sen sijaan, että kuva olisi fyysinen taideteos, kyseessä on silti digitaalista informaatiota.

Kryptovaluutta ja anonyymius

Kryptovaluutta on rakennettu niin, että se on täysin sääntelyn ja seurannan ulkopuolella. Kryptovaluuttaa säilytetään sille suunnitelluissa ”lompakoissa”, jotka ovat tarkoitusta varten rakennettuja applikaatioita. Nämä applikaatiot mahdollistavat valuutan täysin anonyymin säilyttämisen, omistamisen ja vaihtamisen, sillä toisin kuin esimerkiksi eurojen tai dollarin suhteen, kryptovaluuttatilin tai ”lompakon” omistamista varten ei tarvitse luovuttaa lainkaan omia henkilötietojaan. Tästä syystä kryptovaluuttaan suhtaudutaan hyvin kahtiajakoisesti: Toisaalta kryptovaluutan anonyymiusperiaate on tänä aikana erittäin voimakas vastaveto perinteiselle raha-ajattelulle, jossa koko ajan enemmän ja enemmän eletään henkilötietojen ja seurannan kanssa. Toisaalta kryptovaluutat romuttavat niitä toimenpiteitä, joita valtiot ja pankit ovat tehneet rahanpesun ja rikollisten rahankäytön hillitsemiseksi ja rajoittamiseksi.

Kyseessä on monipuolinen filosofinen dilemma, johon voi suhtautua eri tavoin. Kryptovaluutat ovat kuitenkin uutuudestaan huolimatta sen verran merkittävä ilmiö, että eri valtiot ja rahapolitiikan toimijat ovat alkaneet suunnittelemaan sääntelyä ja verotusta näiden kohdalle. Tästäkin voi olla montaa mieltä, mutta selkeimmin siitä näkee sen, että edes vanhoillisemmatkaan toimijat eivät usko, että ilmiö on häviämässä. Päin vastoin.

Kryptovaluutta lyhyesti

Kryptovaluutat sijoituskohteena

Kryptovaluuttojen alkuperäinen perusajatus ei ollut, että ne nähtäisiin sijoituskohteina, mutta kuten kaikissa vaihdon välineissä on tapahtunut ajan myötä, myös kryptovaluutat alettiin nähdä mahdollisuutena saada tuottoa omalle rahalleen.

Kryptovaluutat ovat kiinnostava sijoituskohde monestakin syystä. Alunperin Bitcoin nähtiin tietynlaisena aktivistisijoituksena, jolla haluttiin osoittaa mieltä perinteistä pankki- ja rahajärjestelmää vastaan. Monet yhäkin sijoittavat erilaisiin kryptovaluuttoihin, koska uskovat, että pankkijärjestelmässä on jotain vikaa. Radikaaleimmat uskovat perinteisen rahajärjestelmän jopa romahtavan kokonaisuudessaan lähitulevaisuudessa. Monet myös sijoittivat kryptovaluuttoihin, koska uskovat, että lohkoketjuteknologia tulee ratkaisemaan monia eri kysymyksiä tulevaisuudessa, muovaten eri alojen toimintaa tietoturvallisuudesta ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen.

Tämän syvällisemmän sijoitusfilosofian rinnalle on kuitenkin tullut myös puhtaasti tuottohakuisempia sijoittajia. Nämä sijoittajat ovat kiinnostuneet kryptovaluutoista sen takia, että ovat nähneet useiden lähimenneisyydessä raketin lailla kohonneiden kryptovaluuttojen tuottokehitykset, ja haluavat kokea jotain vastaavaa itsekin, nauttien nousun suomista taloudellisista hyödyistä.

Vuoristoratamaista kehitystä

Kryptovaluutan kehitys on ollut hyvin radikaalia ja poukkoilevaa viimeisten vuosien aikana. Monet puhuvat poikkeuksellisesta kehityksestä, mutta kyseessä on hyvin tyypillinen kehityskulku uudelle hyödykkeelle, etenkin kun otetaan huomioon, että kryptovaluutoilla käydään kauppaa ympäri maailmaa, miljoonien eri sijoittajien toimesta.

Kryptovaluuttojen hinta kehittyy täysin kysynnän ja tarjonnan periaatteen pohjalta. Hinta nousee kun markkinoilla on enemmän halua ostaa kuin myydä, ja hinta laskee, kun myyjiä on enemmän kuin halukkaita ostajia. Kukaan ei hallitse markkinoita ja sanele asioita, minkä takia näemme huomattavasti jyrkempiä nousuja ja laskuja kuin tarkkaan säännellyillä pörssimarkkinoilla. Siinä missä pörssi voidaan sulkea kesken kaupankäynnin, ei ole olemassa toimijaa, joka voisi tehdä saman kryptovaluutan kaupankäynnille.

Onko kryptovaluutta hyvä sijoituskohde?

Kryptovaluuttasijoittajien on hyvä hahmottaa kaksi asiaa edellä mainittujen lisäksi. Ensinnäkin, markkinoille on tullut valtava määrä erilaisia kryptovaluuttoja. Näillä kaikilla ei välttämättä todellakaan ole mullistavaa teknologiaa taustallaan, saati riittävän suurta kannattajajoukkoa pitämään kryptovaluuttaa hengissä. Koska kryptovaluutan taustalla ei ole mitään itseisarvollista, vaan arvo pohjautuu täysin kysyntään ja tarjontaan, voi valuutta kuolla hetkessä kun mielenkiinto sen kanssa kaupankäyntiin loppuu. Kuten kaikkien yritysten ja toimijoiden kohdalla, kryptovaluutoissakin kannattaa varautua siihen, että merkittävä osa uusista toimijoista epäonnistuu surkeasti ensimmäisten vuosiensa aikana.

Toinen merkittävä asia sijoittajan kannalta on se, että vaikka kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan on kasvanut, lähes jokaisen valuutan kohdalla suurin osa omistuksesta keskittyy hyvin pienelle joukolle ihmisiä ja toimijoita. Tämä tarkoittaa, että jos joku näistä isoista omistajista päättääkin hetkessä luopua omistuksestaan, tai edes osasta siitä, voi valuuttaa olla markkinoilla moninkertainen määrä normaaliin verrattuna Tämä vaikuttaa todella rajusti valuutan arvoon, laskemalla sitä. Tällaiset tilanteet usein laukaisevat paniikkireaktioita, joissa pienemmät omistajat säikähtävät arvonlaskua, ja myyvät omistuksiaan pois tappiolla, koska uskovat, että menettävät enemmän rahaa pitämällä valuuttansa.

Kryptovaluutat eivät ole sinänsä hyvä tai huono sijoituskohde, mutta kryptovaluuttojen toimintaperiaatteet ja yleisesti markkinoiden toiminta on hyvä sisäistää ennen kuin laittaa rahojaan sisään. Vaikka kyseessä on uusi omaisuuslaji, on olemassa vuosisatoja dataa erilaisista kysynnän ja tarjonnan perusteella toimivista sijoituskohteista. Pörssistä, johdannaisista ja vaikkapa tulppaanikaupasta on paljon opittavaa myös henkilölle, joka haluaa sijoittaa kryptovaluuttoihin. Kaikkien näiden sijoituskohteiden tärkein muuttuja on ihmisten ahneus ja tuoton hakeminen.

Mihin kryptovaluuttaan kannattaa sijoittaa?

Parhaimmillaan kryptovaluutalla voi monistaa oman sijoituksensa hetkessä, joten osaavalle sijoittajalle ei todellakaan voida puhua huonosta sijoituskohteesta. Kovien tuottojen kääntöpuolena on kuitenkin se, että tappioitakin voi tulla nopeasti ja raskaasti. Kryptovaluutat liikkuvat ja muuttuvat jatkuvasti, joten jokainen sijoitusvinkki, jonka tänne listaisimme, olisi lukuhetkellä jo vanhentunut.

Suosittelemme seuraamaan kryptovaluuttojen liikkeitä esimerkiksi cryptorunner.com-sivustolla, ja aloittamaan valuutoista, jotka löytyvät top-10 listalta.  Nämä valuutat ovat niitä, joilla on riittävä kannattajamäärä ja kaupankäyntiä ylläpitämään kiinnostusta valuuttaa kohtaan. Kun pelin ymmärtää riittävän hyvin, voi alkaa tutustua uudempiin, kasvaviin valuuttoihin.