Facebook-mainonta on tehokasta markkinointia

Facebook-mainonta on tehokas keino markkinoida ja kohdentaa

Sosiaalisen median kanavien käyttö on nykyään suuri osa ihmisten arkea. Ihmiset ovat somessa jatkuvasti, sen kautta luetaan uutisia, etsitään inspiraatiota, jaetaan oman elämän sisältöä ja pysytään selvillä muiden asioista. Ei siis ihme, että myös yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa aktiivisesti, sillä sen kautta voi saavuttaa laajan kohdeyleisön ja saada näkyvyyttä omalle yritykselle.

Facebook-mainonta saattaa terminä kuulostaa tutulta, mutta pitää sisällään enemmän, mitä ehkä osaisi ajatella. Facebook-mainonnalla tarkoitetaan Facebook-somekanavan kautta tehtävää mainontaa ja markkinointia. Facebook-mainonta on hyvä ja kätevä keino hankkia yritykselleen asiakkaita, muutama seikka huomioon ottaen. Mainonnan tapaan on tärkeää perehtyä huolella, jotta markkinointi olisi mahdollisimman tehokasta.

Kohdentaminen mainonnan keinona

Facebook-mainonta on Suomessa vielä suhteellisen vähäistä ja siten myös edullista. Mainonta toimii lähes samalla periaatteella kuin muissakin markkinointikanavissa; tavoitteena on kasvattaa kohdeyleisöä ja lisätä myyntiä. Facebook-mainontaan liittyy kuitenkin monia etuja. Mainontaa pystyy Facebookissa kohdentamaan iän, sukupuolen, kiinnostuksen kohteiden tai sijainnin mukaan, mikä ei onnistu esimerkiksi lehtimainonnan kautta.

Oikein tehtynä mainonta Facebookissa säästää markkinoijalta aikaa, kun monia eri somekanavia ei tarvitse päivitellä monia kertoja päivässä näkyvyyden ylläpitämiseksi. Facebookilla on käytössään erikseen asennettava Facebook-pikseli, jonka kautta yrityksen mainoksia pystyy kohdentamaan tietynlaiselle asiakaskunnalle. Niin kuin missä tahansa mainonnan muodossa, myös Facebookissa mainostajan on tunnettava kohdeyleisönsä ja tunnistaa oikeat vetoamistyylit.

Mainosten suunnittelu on moninaista

Facebook-mainontaa pystyy laajentamaan myös Instagramiin, sillä se on Facebookin omistuksessa. Lisäksi mainosalusta on molemmilla kanavilla sama. Facebookiin luodut mainokset pystyy huolellisesti suunniteltuna siirtämään näin ollen myös Instagramin puolelle, jolloin se saa laajemmin näkyvyyttä. Mainokset kannattaa suunnitella riittävän ytimekkäiksi ja huomiota herättäviksi, jotta ne näkyvät mobiilikäyttäjille selkeästi ja ohjaavat asiakkaan haluttuun paikkaan.

Koska sosiaalinen media on ihmisillä käytössä jatkuvasti, yritykset pystyvät hyödyntämään näkyvyyttään somen kautta. Facebook-mainonnan edut asiakkaiden tavoittamisessa ovat nopeus, monimuotoisuus ja seurattavuus. Parhaimmillaan yritys voi saada lähes kaikki asiakkaistaan Facebook-mainonnan kautta ja säästyy näin puhelinmarkkinoinnilta ja aktiiviselta somepäivittämiseltä usean kanavan kautta. Facebook-mainonta antaa jalansijaa myös pienyrittäjille, sillä mainontaa pystyy tekemään kuka tahansa.

Facebook-mainonta