Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelma kertoo yrityksen toiminnan, laajuuden ja kannattavuuden. Liiketoimintasuunnitelma koostuu monesta eri osa-alueesta, mutta kenties tärkeimmät ovat kuitenkin asiakkaiden hankkiminen ja miksi he ostaisivat juuri sinun tuotteen tai palvelun ja näiden asioiden huolellinen miettiminen. Liiketoimintasuunnitelma auttaa yrittäjää hahmottamaan yrityksen liikeidean ja sen kannattavuuden. Siinä esitellään myös yrityksen rahoitus, joka on myös yksi tärkeistä tekijöistä.

Miksi liiketoimintasuunnitelma tehdään?

Monet yrittäjät saattavat pitää liiketoimintasuunnitelman laadintaa raskaana ja aikaa vievänä. Mutta se todellakin kannattaa tehdä, sillä ilman sitä olet kuin tuuliajolla. Liiketoimintasuunnitelma on niin paljon muutakin kuin kasa paperia ja suunnitelmia. Se auttaa sinua hahmottamaan sinun liikeideasi ja miettimään asioita jo valmiiksi. Sanonta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pitää todellakin paikkansa liiketoimintasuunnitelman teossa. Kun olet tehnyt huolella liiketoimintasuunnitelman, niin olet jo miettinyt tärkeimmät yritykseen liittyvät asiat. Monet asiantuntijat sanovat, että liiketoimintasuunnitelman tekeminen on kuin liikeidean testaus ja ilman ideaa on oikeastaan tyhmää lähteä edes perustamaan yritystä. Jos et tiedä, miten saat rahaa ja millä maksat kulut, niin yritys on konkurssissa alta aikayksikön.

Miten liiketoimintasuunnitelma tehdään?

On olemassa monia erilaisia tapoja tehdä liiketoimintasuunnitelma. Eikä ole sinänsä väliä, millä tavalla teet sen, kunhan teet sen. Voit etsiä esimerkkilomakkeita internetistä ja käyttää niitä hyödyksi, mutta voit myös soveltaa ja tehdä sen itse omalla tavallasi. Kunhan vain suurinpiirtein kaikki tärkeät asiat on mietitty ja suunniteltu huolella. Voit tehdä liiketoimintasuunnitelman joko tietokoneella tai käsin. Varmempi tapa on tehdä se tietokoneella, varsinkin jos joudut toimittamaan asiakirjan ulkopuoliselle taholle, mutta kukaan ei estä tekemästä sitä vaikkapa kuvin. Koska olet keksinyt liike-ideasi itse, ja tiedät itse sen parhaiten, niin olet oman liiketoimintasuunnitelmasi paras asiantuntija.

Yksi hyvä vinkki liiketoimintasuunnitelman tekemiseen on jakaa se pienempiin osiin. Ei ihme, että moni yrittäjistä turhautuu siihen, jos sitä ei ole jaettu pienempiin kokonaisuuksiin. Jaa siis liiketoimintasuunnitelman osiot useaan eri osaan ja edistä niitä joka päivä. Voit asettaa itsellesi pieniä tavoitteita suunnitelman tekemiseen esimerkiksi 1 kohta per päivä.

Liiketoimintasuunnitelma

Näin teet timanttisen liiketoimintasuunnitelman

Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä käydä läpi seuraavat asiat: tuote tai palvelu, markkinatilanne ja kilpailijat, oman yrityksen heikkoudet ja vahvuudet, asiakkaat ja rahoitus ja budjetointi. Nämä asiat voivat olla tässä järjestyksessä tai sitten voit tehdä ne siinä järjestyksessä, mikä on itsellesi se loogisin järjestys. Näitä asioita kannattaa miettiä käytännön toimien pohjalta. Ei ole mitään järkeä listata asioita, jotka eivät ole missään suhteessa käytäntöön. Paras vinkki onkin, että mieti edellä mainitut asiat oman yrityksesi käytännön kannalta.

Tuote tai palvelu

Ensimmäisenä kohtana on tuote tai palvelu. Mitä sinä myyt tai mitä palvelua tuotat? Jos sinulla on liikeidea, niin tämä kohta on helppo. Myytkö tuotetta vai palvelua? Kenelle myyt ja miten myyt? Mieti myös miksi -kysymykseen vastaus, sillä auttaa selventämään liikeideaasi. Miksi myyt tätä tuotetta tai palvelua?

Markkinatilanne ja kilpailijat

Kenenkään idea ei ole ainutlaatuinen ja siksi on hyvä miettiä hetki markkinatilannetta ja kilpailijoita. Vaikka olisitkin keksinyt sellaisen tuotteen tai palvelun, jota ei vielä ole, voit olla kuitenkin varma, että kilpailijoita tulee myöhemmin. Seuraavien kysymysten avulla hahmotat tuotteesi tai palvelusi valtit nykyisillä markkinoilla. Miten tuotteesi tai palvelusi eroaa muista samanlaisista tuotteista tai palveluista? Millainen hinta on tuotteellasi tai palvelullasi? Mistä hintasi koostuu? Millaisia kilpailijoita sinulla on?

Moni yritys on nykypäivänä vain verkossa, mutta jos yritykselläsi on fyysinen toimipiste, niin mieti markkinatilanne lähiympäristön kannalta ja kysynnän ja tarjonnan suhde.

Oman yrityksen vahvuudet ja heikkoudet

Oman yrityksen vahvuudet ja heikkoudet on hyvä listata perinteisen SWOT -analyysin avulla. SWOT -analyysissa mietitään vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Kirjaimet tulevatkin näiden englanninkielisistä sanoista. Kun olet miettinyt huolella nämä vahvuudet ja heikkoudet, niin olet jo tehnyt todella paljon. Näitä asioita voit alkaa miettiä esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: Millä tekijöillä menestyt? Mitkä ovat riskitekijäsi? Riskitekijöissä kannattaa ottaa huomioon operatiiviset riskit, taloudelliset riskit ja vahinkoriskit. Mitä heikkouksia sinulla on? Mitä mahdollisuuksia tuotteellasi tai palvelullasi on?

Mikä on ihanneasiakkaasi?

Asiakas on ehkä tärkein tekijä yrityksessäsi. Jotta pystyt määrittelemään asiakkaitasi, sinun kannattaa tehdä esimerkiksi asiakasanalyysi. Kun tiedät ihanneasiakkaasi tai tavoiteasiakkaasi, niin olet jo todella pitkällä. Mieti myös, miten tavoitat nämä ihanne- tai tavoiteasiakkaasi. Kuinka paljon tarvitset asiakkaitasi, että saat myyntiä? Onko parempi olla paljon asiakkaita vai keskittyä vain muutamiin asiakkaisiin?

Rahoitus ja budjetointi

Viimeisimpänä, muttei yhtään vähäisenä kohtana, on rahoitus. Kaikki oikeastaan lähtee rahoituksesta. Tässä kohdassa mietitään yrityksen tuloja ja menoja. Jos sinulla on tuote tai palvelu, jota myyt, on sanomattakin selvää, että saat tuloja tuotteiden / palveluiden myynnistä. Aika harvalla yrittäjällä on kuitenkaan aluksi valmista asiakaspohjaa ja vaikka olisikin, niin esimerkiksi laskuissakin on tietty maksuaika.Yrityksen tulot kannattaa alkaa miettiä ihan konkreettisesti, että mistä saat rahaa. Onko mahdollista saada rahaa muitakin kautta kuin asiakkaiden? Miten varmistat ensimmäisten kuukausien talouden? Onko sinun mahdollista hakea taloudellista tukea esimerkiksi starttirahaa tai muuta avustusta?

Jos tulot ovat tärkeitä, niin menot ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä. Kun olet hahmottanut omat menosi eli mihin juuri sinulla kuluu rahaa, niin minkään kulun ei pitäisi tulla yllätyksenä. Yrityksen kuluja voit hahmottaa esimerkiksi näillä kysymyksillä: tarvitseeko sinun tehdä investointeja, että saat yrityksesi perustettua? Onko sinulla säännöllisiä kuluja? Ja jos on, niin mitä?

Moni yrittäjä saattaa kokea rahoituksen olevan vaikeimpia asioita yrityksessä. Mutta kun olet miettinyt yrityksen tuloja ja menoja jo ennakkoon, niin sinulle ei tule yllätyksiä rahoituksen kanssa. Jos olet tarkempi raha-asioissa, niin voit laatia esimerkiksi kuukausikohtaisen budjetin, niin pysyt todella hyvin perillä yrityksesi raha-asioissa. Jokaisen yrittäjän pitäisi kuitenkin miettiä ennakkoon tulot ja menot ja olla kartalla niistä koko ajan.

Rahoituksen apuvälineiksi kannattaa ottaa erilaiset laskelmat. Sinun ei tarvitse olla talousguru tehdäkseen laskelmia vaan voit tehdä yksinkertaisestikin laskelmat. Rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat ovat varmasti tärkeimmät laskelmat, joita yrittäjän kannattaa tehdä. Niiden avulla säästät aikaa ja olet kartalla paremmin yrityksen tulo- ja menovirroista. Näiden avulla myös opit hahmottamaan erilaisia taloudenpitojärjestelmiä ja niistä on apua tulevaisuudessa. Jos olet onnekas, voit aina palkata kirjanpitäjän yrityksesi tueksi ja kysyä häneltä neuvoja laskelmien teossa. Lisäksi laskelmat auttavat sinua myöhemmässä vaiheessa joten niiden vaikutusta ei pidä aliarvioida.

Kilpailun ymmärtäminen

Kilpailuanalyysin avulla tiedät, ketä vastassa olet. Jos muut tekevät yhtä asiaa, se on sinulle mahdollisuus erottua tekemällä jotain erilaista. Onneksi on olemassa lukuisia tapoja kerätä nämä tiedot tarvitsematta valtavaa budjettia tai turvautumatta yritysten vakoiluun. Muutaman yksinkertaisen taktiikan avulla voit tietää ketä vastassa olet, kun tunnistat kilpailijat markkinoillasi. Opi heidän vahvuutensa ja heikkoutensa, mitä he tekevät paremmin kuin sinä juuri nyt, missä voit parantaa ja mitkä heikkoudet voit hyödyntää? Kun ymmärrät kilpailumaisemasi, voit helpommin tunnistaa, mikä tekee sinusta luonnollisesti erilainen, ja välittää tämän viestin potentiaalisille asiakkaillesi.

Kohderyhmän tunteminen

Yritykset toimivat asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Siksi on tärkeää huomioida yleisö- ja asiakastutkimus. Kaiken, mitä teet markkinoijana, tulisi olla palveluksessa ihmisille, jotka maksavat sinulle rahaa. Asiakaskunnan ymmärtäminen ei pelkästään riitä. Sitä tulisi kohdella kuin kehittyvää prosessia, josta saa ajan myötä yhä hyödyllisempää näkemystä, jotta voit parhaiten sijoittaa myymäsi ratkaisun heille – sen sijaan, että he valitsisivat kilpailijasi. Ensimmäinen vaihe on tutkimuksen tekeminen, johon voi sisältyä asiakaskyselyjen suorittaminen, keskustelu asiakastukitiimiin kanssa ja verkkosivustojen tietojen analysointi kävijöiden etujen ymmärtämiseksi. Toinen vaihe sisältää tuotteen tai palvelun ostajien persoonat: Nämä ovat lähinnä joko keskimääräisen tai ihanteellisen asiakkaan hahmokuvia.

Hyvästä Liiketoimintasuunnitelmasta on Hyötyä

Jos vielä epäröit, että mitä hyötyä liiketoimintasuunnitelmasta on, niin tämän kappaleen jälkeen et. Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän tärkein suunnittelutyökalu, jolla yrittäjä käy realistisesti läpi omaa liikeideaa. Kun olet miettinyt huolella aiemmat kohdat ja kaikki liiketoimintasuunnitelman asiat, niin olet jo tehnyt melkein kaiken. Vielä kun olet miettinyt liiketoimintasuunnitelman asiat käytännön kannalta, niin olet tehnyt asiat jo 99 % :sti. Enää puuttuu vain toteutus ja sehän on helppoa, kun suunnitelma on valmiina. Monille ihmiset tekevät asioita mieluummin kuin miettii niitä. Mutta voimme vannoa, että pääset kyllä tekemään liiketoimintasuunnitelman asiat, kunhan olet vain miettinyt ne ensin huolella. Tekeminenkin on paljon helpompaa, kun tiedät jo, mitä teet.

Liiketoimintasuunnitelman tärkein hyöty on yrittäjälle itselleen, mutta myös ulkopuoliset toimijat esimerkiksi rahoittajat kokevat myös liiketoimintasuunnitelman hyödylliseksi. Lisäksi esimerkiksi starttirahan saamiseksi sinun täytyy tehdä liiketoimintasuunnitelma. Siinä kannattaa kuitenkin muistaa, että liiketoimintasuunnitelma on vain sinua varten, eikä esimerkiksi TE-toimistoa varten. Kun liiketoimintasuunnitelman laatii kerran huolella, niin sen jälkeen sitä voi päivittää suunnitelmien muuttuessa. Voit toki laatia liiketoimintasuunnitelman vaikka vuosittain, mutta ehkä tällöin suunnitelman päivittäminen voisi olla tärkeämpää, varsinkin jos se on alun perin huolella suunniteltu.

Panosta liiketoimintasuunnitelmaan, niin säästät aikaa

Nyt on jo tullut selväksi, että liiketoimintasuunnitelmaan kannattaa siis panostaa. Kun olet tehnyt sen siis huolella, niin huomaamatta olet säästänyt aikaa. Mitään ei kannata yleensä tehdä huolimattomasti, sillä huolimattomuus johtaa aina korjauksiin. Niinpä myös liiketoimintasuunnitelman huolella tekemisellä säästää hyvin paljon aikaa. Sinun ei tarvitse kaikkia asioita olla miettinyt, tärkeintä on, että olet miettinyt niitä jollain tasolla. Voit aina täydentää suunnitelmaasi, eikä kukaan sano, että teet väärin. Muista aina, että teet liiketoimintasuunnitelman itseäsi ja yritystäsi varten, et ketään muuta! On siis ok muuttaa tai päivittää asioita sinne, jos ne ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä. Sinua ja yritystäsi ei hyödytä se, että olet laittanut liiketoimintasuunnitelmaan asioita, joilla ei ole itsellesi merkitystä. Laita liiketoimintasuunnitelmaan siis vain merkityksellisiä ja konkreettisia asioita, joita alat toteuttaa.